"Członkowie Zespołu w wyniku dyskusji wyłonili grupy robocze, określając zakres ich działania, a także zapoznali się z problemami zgłoszonymi przez uczestników debat prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 16. województwach. Konkluzją spotkania była prośba ministerstwa edukacji o przesłanie do 25 listopada propozycji kolejnych zagadnień, którymi powinien zająć się zespół" - podkreślają związkowcy.
ZNP proponuje przede wszystkim zmianę wynagrodzeń nauczycieli - chce, by samorządy otrzymywały pieniądze na ten cel w formie dotacji, co gwarantowałoby pedagogom otrzymanie pełnych wynagrodzeń. Związkowcy chcą też wykreślenia z przepisów o podziale subwencji oświatowej współczynnika, który gwarantuje wypłatę pieniędzy gminom niezatrudniającym żadnego nauczyciela. Wśród propozycji znalazło się m.in.: uregulowanie pensum pedagogów i logopedów, zmiany dotyczące uprawnień urlopowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych,
Związkowcy postulują także doprecyzowanie przepisów tak, aby wyraźnie przesądzały, że prowadzenie szkół należy do obowiązków samorządów.

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Piotr Czekierda (red. nauk.) , Bartosz Fingas (red. nauk.) , Marcin Szala (red. nauk.)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł