Wyłonieni w konkursie kandydaci zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego w Brukseli przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.
Kandydaci  zakwalifikowani  do  postępowania  konkursowego  zostaną  powiadomieni
telefonicznie  o  terminie  i  miejscu  konkursu  –  przewidywany  termin  rozmów
kwalifikacyjnych  17-18  sierpnia  2016  r.  W  trakcie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydat  jest
zobowiązany do przedstawienia 7–10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej
w  programie  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych,  zawierającej  wizję  pracy  na
stanowisku nauczyciela-doradcy pedagogicznego. 

Dowiedz się więcej z książki
Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł