Do konkursu zgłosić może się osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata.
Więcej informacji w sprawie wymagań stawianych kandydatkom i kandydatom znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł