Spór o tatuaż - smok na skórze miał prawo boleć

Rynek i konsument

Klient nie udowodnił, że tatuaż został źle wykonany i że wycierpiał on przez to katusze. Zaś deklaracji tatuażysty, że jest skłonny zwrócić klientowi 800 zł za kwestionowaną usługę nie można traktować jako zaakceptowania roszczenia klienta – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

06.04.2019

WSA: Kilka kliknięć na FB, by wygrać karnet na zabiegi, to nie udział w grze losowej

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Skarżąca zorganizowała na FB na fun page’u swojej firmy konkurs z nagrodą. Żaden z uczestników akcji nie musiał nabywać żadnych usług. Wystarczyło m.in. polubić post i wpisać komentarz. Skarżąca nie musiała więc dysponować specjalnym zezwoleniem. To była tylko forma reklamy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

06.04.2019

NSA: Fiskus nie może automatycznie opóźniać zwrotu VAT

Ordynacja

Działania organu podatkowego miały jedynie charakter prewencyjny, a odroczenie realizacji praw podatnika nie było konieczne ‒ orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd uznał, że przesłanki przedłużenia terminu zwrotu VAT nie zostały w tej sprawie wykazane.

05.04.2019

Sąd: Parafa to jeszcze nie podpis

Prawo cywilne

Wierzyciel nie podpisał w sposób prawidłowy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. W takim przypadku sąd powinien wezwać go do uzupełnienia braku formalnego pisma. Brak podpisu uniemożliwia bowiem nadanie biegu sprawie - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.

05.04.2019

SN: Dwa odszkodowania za podwójne bezprawne wypowiedzenie umowy

Prawo pracy

Przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie zwykłym i natychmiastowym pracownikowi należą się dwa odszkodowania: jedno za utracone wynagrodzenie, które miał do końca okresu wypowiedzenia plus jedno za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - taki jest sens uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego.

05.04.2019

SN: Sprawiedliwość społeczna zwyciężyła, procedura ma mniejsze znaczenie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wykuwa się nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego; sprawiedliwość formalna to nie to samo co sprawiedliwość indywidualna, społeczna - stwierdzili sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucając dwie skargi RPO. Skutki: skazani nie mogą być uwolnieni przed terminem ani dochodzić odszkodowań za bezprawne uwięzienie.

03.04.2019

Sąd nakazuje wypłacić dotację wstrzymaną w związku z "obrazą uczuć religijnych"

Administracja publiczna

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tys. zł wraz z odsetkami w związku z zablokowaniem dotacji celowej na organizację Malta Festival Poznań 2017 - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem prawników to precedens, gdy nie przyznano dotacji ze względu na konkretnego artystę.

03.04.2019

NSA: Patron ulicy zostaje, ale nie za zasługi

Administracja publiczna

Stanisław Tołwiński - komunista, ale dobry prezydent stolicy i człowiek ratujący Żydów podczas zagłady, pozostanie patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jednak o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie zdecydowały względy proceduralne, a nie ocena tego człowieka.

03.04.2019

WSA: Organ podatkowy musi sprawdzić kwestię przedawnienia

Ordynacja

Z końcem 2015 roku uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe spółki. Decyzja organu odwoławczego została doręczona jej pełnomocnikowi w lutym 2016 roku. Jeśli więc nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, to postępowanie podlegało umorzeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

03.04.2019

WSA uchyla decyzję Komisji weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej kamienicy

Samorząd terytorialny

Ratusz nie naruszył rażąco prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji dotyczącą nieruchomości w stolicy przy ul. Łomżyńskiej 44. Powodem było błędne ujęcie nieodwracalnych skutków prawnych przez Komisję.

02.04.2019

WSA: Dania gotowe do spożycia z 8-proc. VAT

VAT

Nie ma podstaw do naliczania 5-proc. VAT dla dań z lokali szybkiej obsługi, jeśli bezpośrednio po wydaniu klientowi nadają się one do spożycia. Inna sytuacja byłaby, gdyby chodziło o dania wymagające obróbki termicznej, np. rozmrożenia lub odsmażenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

02.04.2019

NSA w sprawie terenów PKP orzeka wbrew Prokuratorii i Prokuratorowi Generalnemu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie powiodła się próba podjęta przez prezesa Prokuratorii Generalnej RP, by rozszerzyć katalog dowodów świadczących, iż grunty kolejowe powinny pozostać w gestii Skarbu Państwa. Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienił swego stanowiska: samorząd przejmuje tereny kolejowe, jeśli nie ma dokumentów stwierdzających zarząd PKP.

02.04.2019

SN: Przejęcie długu nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia

Prawo cywilne

Hipoteka ustanowiona przez dłużnika na użytkowaniu wieczystym nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie wieczyste zostało zbyte na rzecz osoby trzeciej według art. 525 kodeksu cywilnego - brzmi uchwała Sądu Najwyższego, która została podjęta w Izbie Cywilnej.

01.04.2019

SN: Spór kompetencyjny w sprawie dotacji oświatowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

Po 1 stycznia 2017 r. sprawy przyznania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych podlegać powinny kognicji sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawie skarg wnoszonych po tej dacie. Jednak sądy cywilne nie mogą odrzucać pozwów, bo inaczej podważy się zaufanie obywateli do państwa - uznał Sąd Najwyższy.

01.04.2019