NSA: Podatek zapłacony staje się należny

Podatki i opłaty lokalne

Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma znaczenia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie jego nadpłaty. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu...

25.10.2018

NSA: Dostawa mediów do lokali nie wpływa na VAT

VAT

Dostawa mediów do lokali mieszkalnych ma niewątpliwie związek z tymi nieruchomościami. Jednak nie jest to związek bezpośredni i tym samym wartość tych dostaw nie może być wliczana do limitu...

24.10.2018

Wojewoda: Numer PESEL nie definiuje mieszkańca

Administracja publiczna RODO

Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Przeciwnie ogranicza krąg mieszkańców gminy - stwierdził wojewoda śląski w...

24.10.2018

WSA: Uczelnia musi wydać decyzję dotyczącą stypendium

Dla studenta

Uczelnia nie mogła pozostawiać doktoranta w niepewności czy przyznaje mu stypendium naukowe. Właściwą formą kontaktu w tej sprawie była decyzja administracyjna orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

24.10.2018

NSA: Opodatkowanie wiatraków to efekt złej legislacji

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Elektrownie wiatrowe od 2017 roku podlegały w całości opodatkowaniu. Było to wynikiem wadliwego procesu legislacyjnego. Stwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym siedmioosobowym...

23.10.2018

NSA: Precedensowy wyrok w sprawie reformy rolnej

Samorząd terytorialny

Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku Michałowice z 1948 roku z powodu rażącego naruszenia prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ten wyrok...

23.10.2018

SN: Przebaczenie win ułatwia dziedziczenie

Prawo cywilne

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Forma notarialna dla zmiany postanowienia o wydziedziczeniu nie jest wymagalna - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

23.10.2018