WSA: Architekt ukarana za niedbalstwo

Budownictwo

Obowiązkiem architekta jest sprawdzić przeznaczenie działki, na której dokonuje adaptacji gotowego projektu domu na zlecenie klientki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i utrzymał w mocy kare...

16.10.2018

SN: Gmina Karpacz bezpodstawnie wzbogacona

Finanse samorządów

Oszacowanie kosztów bezpodstawnego wzbogacenia przez gminę wymaga wliczenia kosztów pośrednich wykonania robót budowlanych - orzekł Sąd Najwyższy. - Natomiast zysk wykonawcy nie jest bezpodstawnym...

16.10.2018

RODO dobrą wymówką w sporze z urzędem

Ordynacja RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził właśnie, że spóźnienie w złożeniu dokumentów do urzędu można tłumaczyć bałaganem w firmie i przygotowywaniem do wymogów RODO. Jest to...

16.10.2018

Sąd: Podpis musi pozwalać na identyfikację jego autora

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Do sądu wpłynął wniosek, który nie był podpisany. Co prawda na dokumentach uczyniono znak graficzny, który w ocenie wnioskodawcy był podpisem, ale za taki nie mógł on zostać jednak uznany. Nie ma...

16.10.2018

WSA: Pobyt w szpitalu uniemożliwia składanie pism

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli strona nie może w terminie wnieść zażalenia z przyczyn od niej niezawinionych, to należy przywrócić jej termin do dokonania tej czynności. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy strona wykaże, że...

15.10.2018

NSA: Dochody z nierządu trzeba udowodnić

PIT

By nie płacić wysokiego podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł, podatniczka chciała wykazać, że oszczędności posiadała z nierządu. Fiskus nie uznał jednak jej twierdzeń za prawdziwe i...

13.10.2018

SA: Polisolokata nie da się szybko wzbogacić

Prawo cywilne

Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych środków. Ma jednak prawo do pobrania kosztów, jakie poniósł w związku z zawarciem umowy. Pozostałe...

12.10.2018

Wojewoda: Jeśli umorzenie to do 100 zł i wszystkim

Finanse samorządów

Rada gminy może uchwalić o niedochodzeniu przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota z odsetkami nie przekracza 100 zł. Nie może...

11.10.2018

NSA: Sędzia z wyrokami nie zostanie adwokatem

Prawnicy

Jeden czyn byłego sędziego zdyskwalifikuje go w zasadzie na całe życie zawodowe. Nie może po złożeniu z urzędu pełnić zawodu adwokata, gdyż nie posiada nieskazitelnego charakteru. Zatarcie skazania...

11.10.2018