O rażąco niskiej cenie nie decydują ceny jednostkowe

Zamówienia publiczne

W sytuacji gdy cena oferty budzi wątpliwości, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień. Jednocześnie należy zaznaczyć, że o rażąco niskiej cenie nie decydują poszczególne...

11.04.2015

NSA: operator e-wyszukiwarki musi usuwać dane

Usuwanie nazwiska z przeglądarki internetowej należącej do zagranicznej firmy jest rodzajem przetwarzania, a zatem polski portal pełnić może rolę administratora danych. Musi wiec na żądanie...

10.04.2015

TK: niekonstytucyjny przepis o audycie wewnętrznym

Ogólne wyłączenie z zakresu informacji publicznej wszystkich innych dokumentów niż plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu przygotowanych przez audytora w urzędach jest niezgodny z...

09.04.2015

WSA: wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlega VAT

Zgodę na odstąpienie od umowy, za którą podatnik otrzymuje określoną kwotę pieniężną, należy traktować, jako określone świadczenie usług podlegające VAT. Tak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 17...

09.04.2015