Nie można wnieść skargi na pismo informacyjne wojewody

Samorząd terytorialny

Pismo mające charakter wyjaśnień udzielonych radzie gminy w ramach wymiany korespondencji nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...

12.01.2016

Wizerunek prokuratora jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją publiczną. Jednak jego udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora uznał Wojewódzki Sąd...

08.01.2016

NZOZ nie może skorzystać ze zwolnienia w CIT

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, stanowiący przedsiębiorstwo spółki kapitałowej nie może zostać uznany za samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a tym samym nie...

07.01.2016

Sąd ma prawo zmniejszyć wysokość kary umownej

Zamówienia publiczne

Zarówno zamawiający ani wykonawca nie mogą wyłączyć możliwości miarkowania kar umownych przez sąd. Sąd bowiem ma prawo uznać, że kara jest za wysoka i ją obniżyć, biorąc pod uwagę np. rodzaj...

07.01.2016

Przeniesienie na inne stanowisko nie ma formy decyzji

Samorząd terytorialny

Z faktu użycia pojęcia decyzja dla określenia formy, w jakiej podejmowane są akty w sprawach przeniesienie pracownika mianowanego na inne stanowisko służbowe, nie jest możliwe wyprowadzenie...

07.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski