SN: koszenie trawy nie upoważnia do zasiedzenia

Prowadzenie prac porządkowych na działce, takich jak grabienie i koszenie nie powoduje zasiedzenia. Takie dysponowanie nieruchomością nawet za zgodą właściciela może być określone jako posiadanie...

02.06.2016

NSA: Czeczen nie otrzyma azylu w Polsce

Nie można uznać, że fakt jednorazowego dłuższego zatrzymania cudzoziemca przez uzbrojone jednostki jest zagrożeniem dla jego życia lub zdrowia, zwłaszcza, że po tym zatrzymaniu nie był ponownie przez...

01.06.2016

Spłata wspólnego kredytu to nie darowizna

Samej spłaty kredytu przez niektórych współkredytobiorców (rodziców), tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować, jako darowizny. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w...

31.05.2016

WSA: zadłużenie odbiorców usług komunalnych jest jawne

Samorząd terytorialny

Wniosek o ujawnienie procentowe wysokości środków finansowych spółki, pochodzących ze źródeł publicznych oraz skali zadłużenia odbiorców świadczonych usług komunalnych stanowi informację publiczną...

31.05.2016