WSA: oddział spółki ma zdolność sądową

Jednostką organizacyjną jest każda jednostka wykonująca zadania publiczne, nawet wtedy, kiedy stanowi odział spółki powołany przez nią w celu świadczenia usług na określonym terenie uznał Wojewódzki...

06.01.2016

Odrzucenie oferty klubu nie jest sprawą administracyjną

Samorząd terytorialny

Odrzuceniu oferty w przedmiocie udzielenia dofinansowania z budżetu gminy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu nie jest sprawą administracyjną uznał Wojewódzki...

05.01.2016

WSA ma problem z osobami występującymi z Kościoła

W sprawie osób występujących z Kościoła rzymskokatolickiego przydałby się wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały przez NSA ujednolicającej orzecznictwo. Prośby ochrzczonych o...

05.01.2016

WSA: to rada gminy decyduje o przeznaczeniu nieruchomości

Samorząd terytorialny

Prawo własności nie jest prawem absolutnym. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Organ uchwałodawczy samorządu gminnego posiada...

04.01.2016

SO: wspólnota mieszkaniowa to podmiot lokalnej demokracji

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa stanowi swego rodzaju podmiot demokracji lokalnej, którego decyzje podejmowane są w trybie unormowanym w ustawie o własności lokali i najczęściej zapadają większością głosów....

04.01.2016

WSA: dowóz niepełnosprawnych uczniów jest darmowy

Obowiązkiem gminy jest pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna do szkoły i z powrotem na zasadach ustalonych w umowie zawartej z rodzicami lub opiekunami ucznia -...

04.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski