Burmistrz zezwolił jednemu z współwłaścicieli na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi gminnej.

Od decyzji odwołali się pozostali współwłaściciele. Tłumaczyli, iż nie wyrażają zgody na lokalizację zjazdu na posesję.

WSA wyjaśnił, iż do złożenia wniosku i wydania decyzji w przedmiocie lokalizacji zjazdu z drogi nie jest wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Wniosek o zlokalizowanie zjazdu nie jest czynnością rozporządzającą rzeczą i nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dlatego do złożenia takiego wniosku nie jest wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Organ jedynie wskazuje warunki zlokalizowania zjazdu w konkretnym miejscu, a do jego budowy wymagane jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Dopiero na tym etapie wymagana jest zgoda współwłaścicieli lub oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 7 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Po 349/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów