PIT: odsetki to nie odszkodowanie

Nie można też przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianym dla odszkodowania.

22.12.2015

Strasburg: więzień też ma prawo do intymności

Państwo ma obowiązek zapewnienia w zakładach karnych kącików sanitarnych gwarantujących minimum prywatności stwierdził w wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. I zobowiązał Polskę do podniesienia...

18.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski