Zła pogoda nie uzasadnia naliczania kar umownych

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może naliczyć wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia, które są efektem błędów zamawiającego lub siły wyższej w postaci niesprzyjających warunków atmosferycznych...

11.07.2015

SN: szkoda w dochodach górnika po wypadku w kopalni

Przy określaniu wysokości renty dla górnika poszkodowanego w wypadku w kopalni nalezy brać pod uwagę opinię psychiatry i rozmiar stresu pourazowego dla określenia utraty zdolności do pracy -...

11.07.2015

Państwo płaci za niedostateczną ochronę turystów

Państwo polskie jest zobowiązane do zapłaty powódce odszkodowania ponieważ ustawodawca nie zapewnił jej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki z którym zawarła umowę zgodnie z...

11.07.2015

Rada nie może żądać zgody na przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny

Rada nie ma prawa żądać wyrażenia zgody od składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na przetwarzanie danych osobowych uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

10.07.2015

PIT: fiskus nie weźmie podatku za nocleg pracownika

Wartość finansowanych przez firmę noclegów i kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie może zostać uznana za przychód pracownika. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w...

09.07.2015

WSA: log z serwera nie jest dowodem otrzymania wniosku

Samorząd terytorialny

Log transmisji wiadomości ze skrzynki mailowej, czyli tzw. log z serwera, nie może być uznany za dowód otrzymania przez organ administracji wniosku o udostępnienie informacji publicznej uznał...

08.07.2015

WSA: odszkodowanie za osiem godzin opóźnienia lotu

Przedłużenie badania technicznego samolotu nie jest okolicznością nadzwyczajną i nie zwalnia od wypłacenia odszkodowania przez linie lotnicze pasażerom, którzy wykupili bilety - stwierdził Wojewódzki...

08.07.2015

Nie wystarczy opatrzenie skargi podpisem elektronicznym

Samorząd terytorialny

Skarga do sądu administracyjnego sporządzona w formie elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym nie spełnia warunku formalnego pisma procesowego uznał Wojewódzki Sąd...

07.07.2015

WSA: nie można nakazać dezynfekcji pojemników na odpady

Samorząd terytorialny

Rada miasta nie może nałożyć obowiązku utrzymania czystości pojemników na odpady, poprzez ich dezynfekcję oraz wskazanie częstotliwości wykonania tego obowiązku uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

07.07.2015