PIT: spółka skutecznie zapłaci zaliczkę wspólnika

Zapłata zaliczki wspólnika na PIT, z rachunku spółki komandytowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile...

08.04.2016

WSA: nie w nazwie tkwi istota danego świadczenia

Świadczenia noszące nazwę odprawa ustawodawca zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii, która jest zwolniona z PIT. Tak wskazał WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 27 stycznia...

08.04.2016

WSA: zgoda na odstępstwo nie na etapie legalizacji

Budownictwo

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być udzielona na etapie legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na brak kompetencji organu nadzoru budowlanego do jej udzielenia....

05.04.2016

WSA: interes prawny musi być realny i osobisty

Samorząd terytorialny

Interes prawny należy rozumieć jako więź prawną pomiędzy oznaczonym podmiotem i konkretną norma prawną. Takie powiązanie powinno mieć przy tym charakter realny, osobisty i weryfikowany, a nie jedynie...

05.04.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski