Jeden z mieszkańców wniósł do sądu administracyjnego skargę na uchwałę rady gminy dotyczącej likwidacji szkoły podstawowej.

W odpowiedzi na skargę rada wyjaśniła, że sprawa objęta skargą, pomiędzy tymi samymi stronami, jest w toku.

WSA odrzucił skargę mieszkańca.

Sąd przypomniał, iż skarga w tej samej sprawie, pomiędzy tymi samymi stronami przysługuje tylko jednokrotnie.

Nie można zatem skutecznie wnieść kolejnej skargi na ten sam akt administracyjny, bądź to samo działanie lub bezczynność lub przewlekłość organu administracji.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zatem o tym, która z opisywanych spraw została wszczęta wcześniej, decyduje nie data ich zarejestrowania w sądzie administracyjnym, lecz data wniesienia skarg.

Moment wniesienia środka zaskarżenia został przez ustawodawcę utożsamiony z momentem oddania pisma w urzędzie pocztowym – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Łodzi z 27 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Łd 509/16, nieprawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów