WSA: powiat nie musi prowadzić szpitala

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie...

20.03.2015

WSA: wysokie opłaty legalizacyjne są uzasadnione

Budownictwo

Opłata legalizacyjna jest sankcją, która ma służyć realizacji takich wartości jak ład przestrzenny, ochrona bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrona środowiska czy poszanowanie uzasadnionych...

20.03.2015

WSA: organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów

Samorząd terytorialny

Organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów jeśli bezrobotna otrzymuje świadczenia pieniężne z opieki społecznej oraz artykuły żywnościowe z banku żywności pozwalające na samodzielne...

18.03.2015