SN: odszkodowanie za oszustwo agentki ubezpieczeniowej

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może przerzucić odpowiedzialność na klientów i sprowadzać obrót gospodarczy do braku zaufania i nieufności - powiedział Sąd Najwyższy. Kontrahenci nie mogą ponosić...

15.08.2015

Gwarancja bankowa musi być wystawiona na całe konsorcjum

Zamówienia publiczne

Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami KIO, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum a nie tylko na lidera. Dla wykonawców oznacza to zdecydowanie...

13.08.2015

SN: odprawa należy się, mimo zrzeczenia

Pracownikowi, z którym zakład pracy rozwiązał umowę o pracę w wyniku likwidacji zakładu należy się odprawa, niezależnie od tego, że zgodził się, iż nie będzie wobec niego stosowana ustawa o...

13.08.2015

PIT: bez władzy rodzicielskiej nie ma ulgi

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę, jako...

12.08.2015

PIT: kto donosem wojuje ten od donosu może "zginąć"

W sytuacji, gdy małżonkowie, między którymi istniała wspólność majątkowa, osiągnęli przychód z najmu, przy czym żaden z nich nie złożył pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu...

11.08.2015