SN: prezes SKOK nie może rozliczać sam siebie

Sąd Najwyższy orzekł, że wybór w 2012 roku Grzegorza Biereckiego, wieloletniego prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na prezesa rady nadzorczej był niezgodna z prawem...

17.04.2015

SN: nie będzie małej reprywatyzacji

Skarb Państwa uzyskał korzystną dla siebie uchwałę siedmiu sędziów. Według której może zasiedzieć nieruchomości odebrane nawet bezprawnie w PRL byłym właścicielom lasów i ziemi rolnej....

16.04.2015

NSA: radny może być jednocześnie dyrektorem ZOZ

Samorząd terytorialny

Zarządzanie przez radnego samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej, który został wyposażony w mienie komunalne, nie stanowi zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego...

16.04.2015