SA: kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. surogatem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej,...

30.08.2015

Zasiłki z Wielkiej Brytanii są zwolnione z PIT

Bank nie może pobierać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanych z Wielkiej Brytanii świadczeń - zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego - stwierdził...

27.08.2015