SA: pies rolnika nie jest zwierzęciem gospodarskim

Jeżeli doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu na skutek upadku spowodowanego potrąceniem przez psa, to szkoda taka nie jest objęta ubezpieczeniem OC rolników. Pies nie jest bowiem zwierzęciem...

26.04.2015

Spłata kredytu przez rodziców to nie darowizna

Spłata kredytu przez rodziców, którzy są współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania u córki obowiązku podatkowego w podatku...

24.04.2015

NSA: potrójne wymuszenie przetwarzania danych lekarzy?

Lekarze, którym pacjenci wystawiają krytyczną ocenę nie mogą się bronić, jeśli nie podpiszą umowy z portalem znanylekarz.pl. NSA oddalił skargę kasacyjną Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

23.04.2015