Stacja narciarska wyciąga...spory podatek

W przypadku stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Tak stwierdził NSA w wyroku z 24 czerwca...

03.09.2015

Ekstrakt kawowy nie obniża stawki VAT

Przyjęcie, że sprzedaż napoju zawierającego tłuszcz mlekowy i dowolną ilość kawy także w postaci ekstraktu kawowego podlega niższemu opodatkowaniu niż kawa, która nie zawiera w ogóle tłuszczu...

01.09.2015

Dziesięć lat przechowujemy dokumenty dotyczące straty

Spółka która wykazała stratę ma obowiązek przechowywać księgi i dokumenty podatkowe do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca tego roku kalendarzowego, w...

01.09.2015

Zamawiający nie może faworyzować dotychczasowego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia musi być dokonany w taki sposób, by możliwości konkurowania wykonawców były rzeczywiste, a nie pozorne. Postanowienia SIWZ, które już na wstępie postępowania eliminują...

31.08.2015

Miejsca sprzedaży alkoholu nie mogą być zbyt blisko szkół

Samorząd terytorialny

Umiejscowienie punktów sprzedaży alkoholu w odległości 5 metrów od szkół nie tworzy warunków chociażby motywujących do powstrzymywania się od jego spożywania uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we...

31.08.2015