NSA: uchylenie uchwały gminy w sprawie pogrzebów

Zasady ogólne urządzania pogrzebu osób podlegających pomocy społecznej powinny być określane przez gminę, a nie jak twierdził sąd I instancji w Gliwicach ad hoc w razie indywidualnych wypadków,...

03.07.2016

Niedokładna analiza SIWZ naraża na koszty

Zamówienia publiczne

Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą starannością i precyzją zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - orzekła...

02.07.2016

SN: redaktor naczelny pozwany z nazwiska

Za opublikowanie sprostowania odnoszącego się do faktów, nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym odpowiada redaktor naczelny, którego nazwisko sąd powinien ustalić...

01.07.2016