Polski tygodnik vs zagraniczny sąd

Mieszkająca w USA Małgorzata Cimoszewicz-Harlan i jej mąż wygrali proces o zadośćuczynienie w wysokości 5 mln USD od tygodnika Wprost. Tyle wydawca miałby zapłacić za zniesławienie małżonków. Czy...

21.10.2009

Nowa ustawa o PARP nie rozwiązuje problemów

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy zmieniającej ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma przede wszystkim charakter porządkujący. Dostosowuje także...

21.10.2009

Nowe regulacje prawne dotyczące recyklingu baterii

W połowie czerwca weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Zawarte w niej przepisy dotyczące utworzenia rejestru podmiotów sprzedających i przetwarzających baterie i akumulatory zaczęły...

19.10.2009

Nadleśnictwa jako podatnicy VAT

Nadleśnictwa jako jednostka organizacyjna Lasw Państwowych mogą prowadzić działalność gospodarczą i być podatnikami VAT. Większość problemw związanych z opodatkowaniem VAT świadczonych przez nie...

15.10.2009

Będzie więcej kancelarii komorniczych

Zwiększenie ilości kancelarii komorniczych musi być poprzedzone stosownymi analizami i konsultacjami. Docelowa liczba komorników powinna wzrosnąć na tyle szybko i osiągnąć taki poziom, by...

12.10.2009

Nabycie samochodów a podatek od towarów i usług

Komentarz niniejszy opisuje istotne dla podatnika VAT zasady odliczania podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodw (w tym samochodw osobowych) na cele działalności gospodarczej, użytkowaniem...

06.10.2009

Sprawa PZU: nareszcie koniec

Zawarte dzisiaj porozumienie w sprawie Eureko kończy 10 letni okres klinczu. Porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem sytuacji wokół PZU. Zakończenie sporu oddala ryzyko konieczności wypłacenia...

02.10.2009

Ryzyko podatkowe związane z instytucją małżeństwa

Zawierając związek małżeński oraz decydując się na określony ustrj majątkowy należy mieć świadomość czyhających niebezpieczeństw podatkowych. Niektre z nich mogą trwać nadal mimo formalnego ustania...

01.10.2009

Biblioteki jako podatnicy podatku od towarów i usług

Ani ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pźn. zm.) - dalej u.p.t.u., ani przepisy wykonawcze do niej nie zawiera szczeglnych uregulowań odnoszących...

29.09.2009

Leasing samochodów osobowych

Przedmiotem leasingu bardzo często są samochody, w tym samochody osobowe, ktrych pojęcie na potrzeby podatku dochodowego od osb fizycznych definiuje art. 5a pkt 19 u.p.d.o.f. W niniejszym komentarzu...

24.09.2009