Adw. Gujski: Umowy cywilnoprawne to ważny element rynku pracy, ale patologia nie do przyjęcia

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Europie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawych. Powinien współistnieć nurt zatrudniania na podstawie takich umów jako taka druga noga na rynku pracy, obok zatrudniania na podstawie umów o pracę. Ale nie do akceptacji są sytuacje, w których ewidentnie zatrudnienie cywilnoprawne jest pozorne, jest ukrytą umową o pracę - mówi adwokat Waldemar Gujski.

01.12.2021

Wewnętrzne regulaminy w hotelach czy na weselach to tylko pobożne życzenie, nic więcej

Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia

Minister zdrowia twierdzi, że obowiązujące przepisy dają już teraz firmom oraz organizatorom różnych przedsięwzięć możliwość precyzyjnego ustalenia zasad weryfikacji osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu, zameldować się w hotelu czy bawić się na weselu. Tymczasem z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek przyjmowania takich regulaminów, a jedynie stosowania się do zasad reżimu sanitarnego.

30.11.2021

Umowy zawierane przez internet w imieniu przedsiębiorcy - potrzebna zmiana przepisu

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, w imieniu którego działa jego pracownik, nie można automatycznie zakładać, że dokonane czynności prawne, czy też ustalenia będą prawnie wiążące. Osoba taka powinna być upoważniona do działania w imieniu przedsiębiorcy. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy umowa taka zawierana jest przez internet czy telefonicznie. Przydałaby się też zmiana przepisu.

30.11.2021

Prof. Romanowski: Przepisy karne to sidła zastawione na zarządy i pracowników spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Jak pisał Stephen King „Nie zobaczysz potwora czającego się pod łóżkiem […] jeśli nie zaświecisz światła”.  Tak też trzeba traktować projekt zmian w prawie spółek, gdzie zapalone światło pozwala odkrywać kolejne „potwory” prawne będące pułapkami zastawianymi na zarządzających, pracowników i ich doradców. A życie uczy, że wiele wyjdzie jeszcze w praktyce - twierdzi prof. Michał Romanowski.

30.11.2021

Wojciech Książek: Będziemy walczyć o powiązanie nauczycielskich płac ze średnią krajową

Kadry w oświacie Prawo pracy

Resort unika podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia jako zasady wynagrodzeń nauczycieli, stałej, corocznej waloryzacji płac. A chodzi o to, żeby niezależnie od kaprysów polityki i polityków ten wzrost następował. Postulujemy, by to było uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący sekcji gdańskiej NSZZ „Solidarność”.

29.11.2021

Drzewiecki: "Uproszczone" budowy domów raczej się nie przyjmą

Prawnicy Budownictwo

Na rynku nieruchomości mamy istne szaleństwo. Ceny mieszkań poszybowały w górę i wiele osób nie stać nawet na małą kawalerkę. Wprowadzając uproszenia w budowie małych domów, ustawodawca chciał pomóc ludziom, dać szansę wybudowania czegoś niewielkiego na podstawie gotowego, taniego projektu budowlanego. Ale czy jego założenia są realne? Czy ktoś się skusi? Wątpię.

29.11.2021

Sędzia Miczek: Dążenie do prawdy konieczne by orzeczenie było akceptowalne

Wymiar sprawiedliwości

Sąd powinien wykazywać się właściwą inicjatywę, by ustalić wszystkie fakty istotne dla sprawy. Przy czym jest element ryzyka granicznego - działanie z urzędu zawsze może łączyć się z naruszeniem prawa stron, z zasadą równości broni. Działania sądu w ramach poznania faktu nie może więc nadużyć tej zasady - uważa sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

28.11.2021

Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

Administracja publiczna RODO

Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.

27.11.2021

Świadek nie musi obciążać sam siebie w postępowaniach skarbowych

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podejrzani oraz oskarżeni korzystają z konstytucyjnego prawa do obrony oraz prawa do nieobciążania samego siebie, stąd nie mogą popełnić przestępstwa składania fałszywych zeznań. Niedawna uchwała Sądu Najwyższego dodaje natmiast jednoznacznie, że także podatnik występujący w roli świadka nie odpowiada za fałszywe zeznania w swojej sprawie – mówi Marcin Malinowski, adwokat, counsel w B2RLaw.

27.11.2021

Mariusz Jankowski: Konflikt rozwodowy nie przekreśla mediacyjnej ugody

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ugodę można wypracować w każdej sprawie, w której jest to dopuszczalne. Potrzebna jest przede wszystkim dobra wola skonfliktowanych stron do próby porozumienia za pośrednictwem mediatora. W sprawach rodzinnych mediacja odgrywa istotną rolę, bo pozwala też odłożyć emocje na bok i skupić się np. na dobru dzieci rozstającej się pary - mówi Mariusz Jankowski, mediator.

27.11.2021

Prof. Biernat: Zawstydzający wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie zauważył, jak zawstydzający jest jego wyrok. Broniąc stanowczo tezy, że nie jest sądem w rozumieniu art. 6 EKPC zgodził się tym samym, że nie musi spełniać wymagań przewidzianych w tym przepisie, tj. nie musi być niezawisły i bezstronny, nie musi rozpoznawać sprawy w rozsądnym terminie, ani być prawidłowo ustanowiony - stwierdza prof. Stanisław Biernat.

26.11.2021

Romanowski: Naszym celem nie jest utrudnianie rozwodów, chcemy chronić dobro dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. Obecnie strony czekają na rozwód średnio ok. 9 miesięcy i to nawet jeśli korzystają z mediacji. Nasz projekt zakłada, że czynności przed sądem będą mogły być znacznie ograniczone, a efektem będzie osłabienie konfliktu między rozwiedzionymi.

26.11.2021

Black Friday – wyprzedaże nie zawsze korzystne dla klientów

Rynek i konsument

W polskim handlu hasło Black Friday na dobre przyjęło się od 2015 roku - zapowiada ono wstęp do najgorętszego dla handlu okresu związanego z „gorączką” zakupową poprzedzającą Boże Narodzenie. Konsumenci powinni mieć jednak świadomość, że część handlowców może pokusić się o nielegalne praktyki w czasie Black Friday, jak i w całym okresie przedświątecznym.

26.11.2021

Skutki Polskiego Ładu - "uproszczone" domy powstaną bez wiedzy sąsiadów

Budownictwo Polski Ład

Stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy domu do 70 mkw. będzie jedynie wnioskodawca, podczas gdy dotychczas w większości przypadków przy wydawaniu warunków zabudowy za strony byli uznawani co najmniej najbliżsi sąsiedzi terenu przyszłej inwestycji. Oznacza to, iż sąsiedzi nie będą mieli żadnego wpływu na wydanie warunków zabudowy.

26.11.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny to sąd, a ETPC może badać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021

Zmiany w prawie rozwodowym potrzebne, postępowanie informacyjne niekoniecznie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w postępowaniu rozwodowym mają poprawić sytuację dzieci. Jednak wiele wskazuje, że podczas projektowanego postępowania informacyjnego dzieci będą alienowane od rodziców albo nie będą otrzymywać potrzebnych środków finansowych, ponieważ nie przewiduje się zabezpieczenia w tym zakresie - twierdzi adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.

25.11.2021

Firmy inwestujące za granicą powinny wdrożyć ochronę sygnalistów

Prawo pracy Compliance Prawo unijne

Celem dyrektywy o sygnalistach jest zapewnienie jednolitego podejścia w całej Unii Europejskiej do ochrony osób ujawniających informacje o podejrzeniu niewłaściwego postępowania w miejscu pracy - piszą Monika Błońska i Urszula Garbicz-Brys. I podkreślają, że w przepisach dotyczących zgłaszania nieprawidłowości w różnych krajach mogą obowiązywać przepisy wykraczające poza wymogi UE.

25.11.2021

Polski Ład - przekształcenie działalności może oznaczać korzystniejsze opodatkowanie

CIT PIT Spółki Prawo gospodarcze

W przyszłym roku przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych. Wielu z nich „bierze więc sprawy w swoje ręce” i poprzez zmianę formy prawnej działalności chce proprawić swoją sytuację. Świadczy o tym chociażby wydłużony czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków w rejestrze przedsiębiorców KRS w warszawskim sądzie rejestrowym.

25.11.2021

Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.

24.11.2021

Grzegorz Kukowka: W pracy prawnika cenne zaangażowanie społeczne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W pracy prawnika ważne jest zaangażowanie nie tylko w sprawy kancelaryjne, na których zarabia, ale też w obronę praw człowieka i obywatela. Bo jeżeli politycy podejmują decyzje w taki sposób, aby ograniczać czy wręcz niszczyć te prawa, to naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać - mówi Grzegorz Kukowka, adwokat z kancelarii Dentons.

24.11.2021