Nie tylko referendum strajkowe, ale i legalność sporu zbiorowego powinna podlegać kontroli sądowej

Prawo pracy Prawo unijne

Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian. Zmian wymaga zarówno kwestia adresata żądań w sporze, jak i podmiotu prawa do strajku. Potrzebne jest sądowe badanie legalności sporu zbiorowego, a nie tylko referendum strajkowego – pisze dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ.

29.07.2022

Dwie umowy o pracę a godziny nadliczbowe - wyrok TSUE wpłynie na orzecznictwo

Prawo pracy Prawo unijne

Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.

28.07.2022

Wprowadzać, czy nie wprowadzać, czyli korekty biegłego rewidenta

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Jeśli audytor uznaje, że korekta jest nieistotna, a więc jej niewprowadzenie nie zniekształca sprawozdania finansowego, to często proponuje, aby klienci podpisali przyjęcie informacji o danej korekcie oświadczając przy tym o jej nieistotności. W takiej sytuacji kwestia odmowy po stronie spółki jest rozwiązana. – pisze Maciej Kozysa, biegły rewident, partner Polska Grupa Audytorska.

27.07.2022

Czernik: Nie tylko księgowi, także banki wchodzą w kompetencje doradców podatkowych

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

27.07.2022

39 proc. firm dba o swoich pracowników. Jednak najczęściej nie tak, jak powinny

Środowisko Prawo pracy Nowe technologie

Dopiero po pandemii troska o dobrostan i bezpieczeństwo pracowników została uznana za najwyższy priorytet, choć już przed dwoma laty biznes miał dużą świadomość jego znaczenia dla optymalnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wówczas działania na rzecz poprawy samopoczucia zespołu podejmowało aktywnie 35 proc. przedsiębiorstw. Dziś – dla 39 proc. to priorytet. Pracodawcy niejednokrotnie źle adresują oczekiwania personelu, koncentrując się na aspektach, które nie odgrywają w oczach pracowników najważniejszej roli – pisze Marcin Drzewiecki.

26.07.2022

Dr Gajda: Przemoc w pracy – czas na zmiany

Prawo pracy BHP Prawo unijne

Polski ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów przeciwdziałających różnym przejawom przemocy w pracy, w tym mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Ważne jest przede wszystkim doprecyzowanie zasad prewencyjnych - mówi dr Mateusz Gajda, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Walki z Molestowaniem i Mobbingiem.

26.07.2022

Nadchodzą zmiany w transakcjach handlowych

CIT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Z końcem czerwca obecnego roku na rządowych portalach pojawił się nowy, zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on również obowiązków sprawozdawczych dla podatników CIT – piszą Wojciech Majkowski i Paweł Szala z KPMG w Polsce.

25.07.2022

Na fundacje rodzinne trzeba jeszcze poczekać

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Chociaż fundacje rodzinne są wyczekiwanym rozwiązaniem dotyczącym sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw, to na ich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przyjdzie jeszcze poczekać. Projektodawca uwzględnił część uwag zgłaszanych w toku konsultacji, ale projekt ustawy utknął obecnie w procesie legislacyjnym i nic nie wskazuje na to, że ten miałby się szybko zakończyć. Piszą o tym Patrycja Bińczak i Dawid Feliszek.

25.07.2022

E-handel przed zmianami w usługach cyfrowych i sprzedaży towarów

Rynek i konsument Prawo unijne

Uregulowanie odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową, zasady wykonania zobowiązania do dostarczania treści lub usług cyfrowych, obowiązek informowania konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową - to niektóre ze zmian wprowadzanych do polskiego prawa.

23.07.2022

Prof. Adamus: Uchwała rady nadzorczej może być podpisana zdalnie lub hybrydowo

Nowe technologie Spółki

Wiele rad nadzorczych spółek akcyjnych obraduje w sposób hybrydowy: stacjonarnie i zdalnie. Pojawia się w tej sytuacji praktyczne pytanie o zasady podpisywania uchwał podjętych na tak zwołanym posiedzeniu. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej - pisze prof. Rafał Adamus.

22.07.2022

Ugody frankowe - nie tylko jeden kredyt zwolniony z podatku

Domowe finanse PIT Finanse Kredyty frankowe

W nieprzewidywalnych obecnie realiach makroekonomicznych i z niepokojem obserwowaną przez wszystkich sytuacją za naszą wschodnią granicą, słabnąca złotówka powoduje, że brak systemowego rozwiązania sporów o tzw. „kredyty frankowe” staje się szczególnie problematyczny. W ostatnich miesiącach kwestia ta coraz częściej jednak znajduje swój ugodowy finał – pisze Tomasz Niewiadomski, radca prawny.

21.07.2022

Gdy pracodawca upada, pracownik staje się wierzycielem

Prawo pracy Prawo gospodarcze

W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, pracownicy stają się jego wierzycielami. Są zaspokajani w pierwszej kolejności z masy upadłości, szczególnie w zakresie zaległych pensji. Nie muszą zgłaszać swoich roszczeń syndykowi. Należności wynikające ze stosunku pracy są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu. Jednak pracownik może nie mieć pewności, czy dokumenty były prowadzone prawidłowo i czy sąd w ogóle nimi dysponuje.

21.07.2022

Bez kaucji daleko nie zajedziesz – kontrowersyjne zasady dla podmiotów zagranicznych

Prawo unijne Transport

Wadliwości działającego w Polsce od czerwca 2021 r. systemu poboru opłat elektronicznych e-Toll mogą doprowadzić do zróżnicowania sytuacji polskich i zagranicznych właścicieli, posiadaczy, użytkowników pojazdów lub korzystających z płatnych odcinków dróg publicznych. Szczególnie to może być szczególnie dotkliwe dla zagranicznych kierowców korzystających z autostrad w Polsce.

21.07.2022

Opodatkowanie VAT usług elektronicznych pełne niejasności

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojego biznesu do sieci. Przyczyn takiego działania można doszukiwać się w chęci sprostania oczekiwaniom nabywców, dla których tradycyjne (stacjonarne) kanały dystrybucji – z uwagi na postęp technologiczny - nie są już tak atrakcyjne. Innym powodem jest potrzeba ograniczenia kosztów prowadzonej przez siebie działalności.

20.07.2022

Więcej uprawnień dochodzeniowych prezesa UOKiK - a co z ochroną praw przedsiębiorców?

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Obecnie przeszukanie może być prowadzone tylko w godzinach pracy przeszukiwanego. W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów proponuje się, by za zgodą przedsiębiorcy lub „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” bez takiej zgody wolno było kontynuować rozpoczęte przeszukanie również dłużej. Dyrektywa nie przewiduje takiego rozwiązania.

20.07.2022

Tworzenie organizacyjnego dobrostanu coraz ważniejsze w firmach

Prawo pracy HR

Doświadczenie pandemii uświadomiło wszystkim uczestnikom rynku pracy, że w zmieniającej się nagle rzeczywistości umiejętność budowania zmotywowanych, silnych zespołów jest kluczowa. Dlatego dziś to dyrektorzy HR przejmują centralną rolę w firmach i stają się inicjatorami zmian w strategiach biznesowych. Coraz częściej są określani mianem people & culture managerów.

19.07.2022

Dokumentacja cen transferowych na 2021 rok – terminy i możliwe zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Pomimo że połowa 2022 roku jest już za nami, ciągle pojawiają się pytania, jaki będzie zakres obowiązku dokumentacyjnego za miniony rok. Ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych z 8 czerwca 2022 r. formalnie potwierdziła terminy obowiązków dokumentacyjnych. Nadal występują jednak natomiast wątpliwości odnośnie do dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.

19.07.2022

Wiceminister Romanowski: Mediacja po wyroku jest wyzwaniem, wartym podjęcia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W świetle obowiązujących przepisów przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na etapie wykonywania kary jest wyzwaniem. Pilotaż w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego pokazał jednak jak istotne może być to dla osadzonych, bo daje szanse na pojednanie z osobą pokrzywdzoną i choćby osiągnięcie porozumienia - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

19.07.2022

Andrzej Ladziński: Aplikacji dla przyszłych doradców podatkowych raczej nie będzie

Rachunkowość Doradca podatkowy

Nie wyobrażam sobie, jak mógłby wyglądać wstępny egzamin na aplikację na doradców dla osób, które mają czasem bardzo różne wykształcenie. Czy to miałby być uproszczony egzamin, który kandydaci na doradców zdają w Ministerstwie Finansów? Nie wydaje mi się także, że aplikacja w klasycznej postaci przygotuje właściwie do wykonywania naszego zawodu. Mówi o tym Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

18.07.2022

Unijny Omnibus: Zakaz kupowania opinii w e-handlu w Polsce jeszcze nie działa

Rynek i konsument Prawo unijne

Od 28 maja obowiązuje unijna dyrektywa, tzw. Omnibus, na nowo regulująca wiele obszarów e-commerce oraz wzmacniająca pozycję konsumentów wobec e-sklepów. Spośród nowych regulacji na uwagę zasługuje unormowanie zasad publikowania opinii o sklepach internetowych. Ale w naszym kraju nie dostosowano jeszcze prawodawstwa. Pisze o tym Robert Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita.

16.07.2022