Kontradyktoryjny proces wyzwaniem dla prokuratorów

Zasada kontradyktoryjności, zwana również zasadą sporności, jest dyrektywą, zgodnie z którą proces karny toczy się w formie sporu dwóch przeciwstawnych stron przed bezstronnym sądem. Czy i jak uda...

13.01.2014

Jakiego tłumacza powinien zapewnić sąd Romom?

Pełnomocnik pozwanych w rozpoczętym w piątek procesie o eksmisję Romów rumuńskich mieszkających na koczowisku przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu złożył wniosek o powołanie tłumacza języka romani. Sąd...

12.01.2014

Dr Bodnar: zwyciężyła wolność słowa

Dr Adam Bodnar, wiceprzewodniczący Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uważa, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydany w sprawie naruszenia dóbr osobistych spółki Allegro ma fundamentalne...

12.01.2014

Ograniczony dostęp do informacji publicznej

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej. Indagowane w tej sprawie resorty zgadzają się z tą oceną,...

11.01.2014

BCC krytykuje politykę podatkową rządu

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu. Zmiany w systemie podatkowym oceniono negatywnie, za wyjątkiem rozpoczęcia prac nad wdrożeniem systemu...

10.01.2014

Projekt do Sejmu, jeśli zgodny z wyrokami ETPC?

Wszystkie wnoszone do Sejmu projekty powinny być opatrzone oświadczeniami o zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka - twierdzi prof. Ireneusz C. Kamiński. I przypomina, że taki obowiązek...

09.01.2014