Więcej: Ustawa o ustroju sądów zmieniona, ale wiceminister nie przeniesie sędziego>>>
Największe zaniepokojenie sędziów w „Iustitii” wzbudziła zmiana nadająca ministrowi sprawiedliwości - w ramach sprawowanego przez niego zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów – prawa żądania od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji lub dokumentów, a nawet żądania przesłania akt sądowych.
Dla sędziów dotkliwe będzie także ograniczenie samorządu sędziowskiego, poprzez zmiany w procedurze wyborczej do zgromadzeń ogólnych sędziów okręgu oraz pozbawienie sędziów rejonowych zwrotu kosztów dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu.

Czytaj: MS: nowa ustawa usprawni sądownictwo>>>

Autorzy opinii przypominają też, że podczas prac nad projektem ustawy w podkomisji koalicja rządowa forsowała poprawkę, w myśl której wiceministrowie sprawiedliwości mieli uzyskać przynależną dotąd tylko ministrowi kompetencję do przenoszenia sędziów na inne stanowisko służbowe, co jawnie naruszałoby konstytucyjną zasadę równowagi władz. Ostatecznie w przegłosowanej ustawie zapisano, że wiceministrowie będą mogli wykonywać uprawnienia ministra sprawiedliwości dotyczące indywidualnych spraw sędziów, w szczególności delegacji oraz spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ale z „wyłączeniem przenoszenia sędziów na inne miejsca służbowe”.
Jak podkreślają sędziowie ze Stowarzyszenia „Iustitia”, jednym z powodów przygotowania nowelizacji ustawy było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r., w którym uznał on część przepisów Ustawy Prawo o u.s.p. za niezgodne z Konstytucją, ustalając jednocześnie, że przepisy te utracą moc w ciągu 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. – Tymczasem przegłosowana nowelizacja wykracza jednak w istotny sposób poza konieczność wynikającą z orzeczenia TK i po raz kolejny zmierza do osłabienia pozycji władzy sądowniczej w systemie ustrojowym RP – czytamy w opinii.

Polska Bibliografia Prawnicza - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa) Tylko w Profinfo.pl aktywacja produktu za 1 zł netto !

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Seria: System Informacji Prawnej LEX Stan prawny: Zawsze aktualny. Okres dostępu: 12 miesięcy.