Chmura obliczeniowa - jakie prawo w niej obowiązuje?

Chmura obliczeniowa bazuje na współdzieleniu i korzystaniu z zasobów technologii informacyjnych często niezależnie od geograficznej lokalizacji poszczególnych jej elementów. To rodzi wiele problemów...

05.01.2016

NRA: potrzebny szerszy dostęp do baz danych

Adwokaci w pismie do ministra sprawiedliwości postulują rozszerzenie o adwokatów i radców prawnych kręgu osób uprawnionych do nieograniczonego korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.A...

30.12.2015