Senat: obawy o zachowanie standardu prawa do sądu

Po wysłuchaniu druzgocząco krytycznej opinii przedstawicielki Biura Legislacyjnego Senatu na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym głos na posiedzeniu połaczonych komisji ustawodawczej...

23.12.2015

Firmowe prezenty z podatkiem w tle

Święta to dla 9 na 10 pracodawców doskonała okazja do nagrodzenia i docenienia swoich pracowników. Wybierając prezenty dla zespołu, pracodawca musi jednak wziąć pod uwagę nie tylko indywidualne...

23.12.2015

Kontrola wewnętrzna ułatwia zwalczanie korupcji

Skuteczność mechanizmów antykorupcyjnych znacząco wzrasta, gdy stanowią one część środowiska kontroli wewnętrznej w organizacji. Kontrola taka znacząco zwiększa szanse na wykrycie działań...

23.12.2015

Eksperci: prognoza wzrostu PKB może być zawyżona

Przyjęty w poniedziałek przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2016 r. uwzględnia założenia makroekonomiczne przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd - uważają eksperci. Ich zdaniem przewidywania...

22.12.2015

Najnowsze zmiany w kodeksie karnym już skomentowane

Obowiązujący od 1998 roku Kodeks karny był już ponad 60 razy zmieniany. Ale szczególnie ważne są zmiany wprowadzone przez ustawy z 20 lutego 2015 r. oraz z 20 marca 2015 r.- pisze prof. Tadeusz...

22.12.2015

KRRP: kuriozalna ustawa i jej uzasadnienie

Radcowie prawni uważają, że nie znajduje żadnego uzasadnienia planowany przepis nowelizacji ustawy o TK dotyczący wyboru sędziów. Kuriozalna jest przy tym argumentacja, tj usunięcie rozwiązań...

21.12.2015

Skargę kasacyjną do NSA trzeba dobrze napisać

W postępowaniu sądowoadministracyjnymobowiązuje zasada skargowości.Niezwykle istotne jest zatem, by pismo procesowe będące skargą lubskargą kasacyjną było prawidłowo skonstruowane - pisze prof.Hanna...

21.12.2015

Debata: zmiany w TK to krok ku "demokracji totalnej"

Projekt nowelizacji ustawy o TK oznacza, że 5-6 sędziów będzie mogło blokować wyroki - powiedział konstytucjonalista prof. Marek Chmaj podczas seminarium na UW. Z kolei politolog dr hab. Tomasz...

19.12.2015

Adwokatura: zmiany w TK ograniczą prawo do sądu

Zmiany proponowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym doprowadzą do rażącego i nieuzasadnionego ograniczenia prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,...

18.12.2015