Andrzej Zoll: tak wiele od nas zależy

Jeżeli porządek prawny służy władzy jedynie do jej sprawowania jako instrument realizacji swoich partyjnych celów politycznych - to wtedy mamy do czynienia z systemem autorytarnym, systemem często...

02.11.2016

Rządy prawa mają ograniczać władzę absolutną

Pojęcie rządów prawa nie ma jednoznacznej definicji. Niemniej jednak ukształtowana w XIX wieku idea zobligowała panujących do ustępstw i zaakceptowania pewnych ograniczeń ich absolutnej dotąd władzy...

29.10.2016

Prawnicy z Australii też zaniepokojeni atakami na TK

Konferencja Prawników Australii jest bardzo zaniepokojona ciągłymi działaniami polskiego rządu, które są obliczone na podważenie niezależności sądownictwa w tym kraju stwierdził Robert Beech-Jones,...

28.10.2016

Absurdy raportu Doing Business 2017 a pozycja Polski

Według najnowszego raportu Banku Światowego Doing Business 2017 w Polsce poprawił się ogólny klimat do prowadzenia biznesu. Wciąż jednak daleko nam do gospodarek wysoko rozwiniętych, a firmę od lat...

28.10.2016

Fundacja Helsińska: prokurator nadsędzią?

Prawo prokuratora do wnioskowania do sądu o przekazanie sprawy prokuraturze celem uzupełnienie postępowania przygotowawczego będzie sposobem wymuszania na sądach uchylania wyroków - alarmuje...

28.10.2016

UOKiK po raz kolejny wspiera frankowiczów

Klauzule dotyczące zasad określania kursu wymiany walut są nieprecyzyjne, a więc niedozwolone - w ten sposób prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz czwarty przedstawił sądowi istotny...

27.10.2016