Prezenty od pracodawcy mogą być zwolnione z PIT

Prezent świąteczny od pracodawcy jest traktowany jako przychód i pracownik musi od niego zapłacić podatek. Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy wartość prezentu nie przekracza 380 zł (w skali roku), a...

16.12.2015

Rada Europy już obserwuje sytuację w Polsce

Pod koniec stycznia Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się oceną sytuacji w Polsce, szczególnie w związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi Trybunału...

16.12.2015

Minister rządu uzasadnia "poselskie" projekty

Organizacje eksperckie, m.in. Fundacja Batorego i Watchdog Polska krytykują rząd za wykorzystanie ścieżki poselskiej do ustaw rządowych i omijanie wymogu konsultacji społecznych. Szef Stałego...

14.12.2015

Komisja Rady Europy zaniepokojona atakami na TK

Z uwagą i zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia, które mają miejsce w Polsce stwierdza w specjalnym oświadczeniu Komisja Wenecka, organ Rady Europy. To reakcja na wystąpienie do Komisji 9...

14.12.2015

Adwokaci: publikacja wyroku TK to obowiązek premiera

Brak niezwłocznej publikacji wskazanego wyroku TK podważa obowiązujący porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i narusza powagę Trybunału, który z mocy Konstytucji stoi na straży tego porządku...

14.12.2015

Wójt „sam ze sobą” uzgadnia warunki zabudowy

Pomimo, że zagadnienie uzgadniania przez wójtów projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy z samym sobą jako zarządcą drogi gminnej było wielokrotnie przedmiotem postępowań odwoławczych przed...

14.12.2015

Radcowie potwierdzają swoje stanowisko ws. wyroku TK

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych, przedstawionaw ramach umocowaniaprzezwiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusza Berezę w dniu 9 grudnia 2015r.w Trybunale Konstytucyjnympozostaje...

13.12.2015