Eksperci krytykują MEN za zbyt szybkie tempo konsultacji, co uniemożliwia wnikliwą ocenę projektu. Niemniej opinia nie pozostawia suchej nitki na propozycjach resortu.
Według Rady podstawa kładzie zbyt duży nacisk na nauczanie pamięciowe i nie uwzględnia ani możliwości uczniów, ani nowych metod nauczania.
"Rozłożenie treści na kolejne lata nauki w wielu miejscach jest sprzeczne z ustaleniami psychologii  rozwojowej i poznawczej oraz z dydaktycznymi zasadami nauczania, przede wszystkim z zasadą stopniowania trudności oraz z zasadą operatywności wiedzy uczniów, często też jest nielogiczne." - podkreślają.
Duże wątpliwości budzi również kanon lektur - eksperci zauważają, że często nie są one dostosowane do wieku uczniów, napisane zbyt trudnym i przestarzałym językiem, co zamiast popularyzować czytelnictwo, wywoła zgoła odwrotny efekt.
"Dobór lektur nie uwzględnia również zmian kulturowych, cywilizacyjnych i technologicznych, jakie się dokonały w Polsce. Teksty dziewiętnastowieczne i z I połowy XX w., które przeważają wśród proponowanych lektur – choćbyśmy uważali je za największe dzieła polskiej literatury – przez to, że są niedostępne uczniom w sensie mentalnym ze względu na brak kompetencji historycznokulturowej i historycznojęzykowej uczniów klas IV-VIII, a podstawa nie stwarza, według naszej oceny, możliwości jej uzupełnienia, będą lekturami, po których może pozostać tylko przekonanie, że „Słowacki wielkim poetą był”, co może ostatecznie zniechęcić młodych Polaków do czytelnictwa w ogóle." - czytamy w opinii.
Według rady cały projekt jest niespójny, nielogiczny oraz naszpikowany błędami.
"Lekcje języka polskiego zostaną oderwane od rzeczywistości, w której  żyje współcześnie człowiek. Będą postrzegane jako skansen, co wpłynie negatywnie na postawy motywacyjne uczniów. Zaproponowany dokument wprowadzi chaos do edukacji polonistycznej, tym samym wymaga gruntownej zmiany, a przede wszystkim odwołania się do aktualnej wiedzy, w tym także (a może nawet przede wszystkim) z zakresu dydaktyki języka polskiego." - podkreśla RJP na swojej stronie internetowej. Całość opinii>>

Lekcje biologii bez teorii ewolucji?>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów