Jak Piłsudski walczył z Sądem Najwyższym

Wysiłki rządzącej obecnie ekipy zmierzające do podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego, a w dalszej perspektywie całego sądownictwa to nic nowego. Po dzisiejszy rząd rewolucyjny idzie w ślady...

17.12.2016

Skutki podniesienia płacy minimalnej od nowego roku

Od 1 stycznia 2017 r. nie wypłacenie raz w miesiącu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.- ostrzega radca prawny...

17.12.2016

Transakcje pozorne wymagają solidnej dokumentacji

Podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych zakupu kontrolowanego i kontrolowanego wręczenia, zwanych też transakcją pozorną, na rzecz przyszłego uzyskania i utrwalenia dowodów w ostatecznym...

15.12.2016

Akcyza na e-papierosy spowoduje rozrost szarej strefy

Akcyza na płyny do elektronicznych papierosów może przynieść albo małe zyski, albo rozległe straty. Wprowadzenie akcyzy na obecnym etapie spowoduje wyrzucenie z legalnego rynku wielu przedsiębiorców...

15.12.2016

KRS bardzo krytycznie o ustawie o organizacji TK

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego naruszają...

14.12.2016

Notariusz nie może zostać zastępcą notarialnym

Wola ustawodawcy nie pozostawia żadnych wątpliwości. Notariusz prowadzący kancelarię po odwołaniu na swój wniosek nie może uzyskać statusu zastępcy notarialnego pisze prof. Aleksander Oleszko.

13.12.2016