KRS bardzo krytycznie o ustawie o organizacji TK

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego naruszają...

14.12.2016

Notariusz nie może zostać zastępcą notarialnym

Wola ustawodawcy nie pozostawia żadnych wątpliwości. Notariusz prowadzący kancelarię po odwołaniu na swój wniosek nie może uzyskać statusu zastępcy notarialnego pisze prof. Aleksander Oleszko.

13.12.2016

Czy dochód z prostytucji powinien być opodatkowany?

Ekskluzja, czyli instytucja wyłączająca opodatkowanie specyficznie określonych przychodów w podatkach dochodowych oraz czynności w podatku od towarów i usług jest obecna w krajowym systemie prawa od...

12.12.2016

Polityka wpływa na spadek inwestycji zagranicznych

Z danych GUS wynika, że inwestycje zagraniczne w III kwartale tego roku skurczyły się o 7,7 proc. Zdaniem ekspertów i inwestorów to skutek m.in. rządowych zapowiedzi repolonizacji banków, nowych...

11.12.2016

Adwokat pomocnikiem sądu, ale bez przesady

Profesjonalni pełnomocnicy mają wpływ na wydanie sprawiedliwego wyroku w procesie cywilnym, ale jest spór między nimi i sędziami o zakres takiego zaangażowania. By jednak ten mechanizm działał...

11.12.2016