Doradca: funkcjonujemy w nowej rzeczywistości podatkowej

Ostrzeżenia resortu finansów przed agresywną optymalizacją podatkową potwierdzają, że rzeczywistość podatkowa się zmieniła; coś co wcześniej było akceptowane, dziś już nie jest - ocenia partner w...

19.06.2017

Spory zbiorowe trafią do ministerialnego wykazu

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje bardzo istotna nowelizacja ustawy, która w znaczący sposób rozszerzyła katalog spraw, w których może być wszczęte i prowadzone postępowanie grupowe oraz wprowadziła...

19.06.2017

Sprawca przestępstwa skarbowego ma prawo do obrony

Linia orzecznicza sądów administracyjnych, z nielicznymi wyjątkami, pomija fakt, że strona postępowania podatkowego może być zarazem faktycznym sprawcą przestępstwa skarbowego, z przysługującym jej,...

19.06.2017

Ochrona danych osobowych nową dziedziną prawa?

Przeprowadzana na poziomie unijnym, a w konsekwencji również krajowym, reforma ochrony danych osobowych, jest okazją do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ochrona danych osobowych nie...

14.06.2017

BCC: nowa ustawa o ZUS wymaga pilnej nowelizacji

We wtorek 13 czerwca weszła w życie niekorzystna regulacja, która umożliwia ZUS-owi wydawanie arbitralnych decyzji ustalających płatnika składek i uznanie wcześniej zawartych przez firmy umów za...

14.06.2017

Dobrze określony cel usprawni egzekucję

Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego będzie miało wpływ na sprawność i efektywność prowadzonego postępowania. Dlatego dla zachowania należytej formy, trzeba wykazać się starannością przy...

14.06.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski