Rząd planuje sfinansować świadczenia przedemerytalne, wynagrodzenia osób młodych oraz staże i specjalizacje pracowników medycznych nie tylko z Funduszu Pracy, ale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Fundusz Pracy już nie wystarcza

Dotychczas „portfelem na trudne chwile” był Fundusz Pracy, teoretycznie stworzony by dostarczać środków, wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Tymczasem kieszeń tego Funduszu okazała się zbyt płytka, by sfinansować ostatnie pomysły rządzących, których jest przecież niemało. Są to zarówno świadczenia przedemerytalne jak i finansowanie obietnic ministra zdrowia, dotyczących między innymi staży i specjalizacji młodych lekarzy.
 

Czytaj też: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - tylko dla wybranych >


Skąd wziąć 4 mld zł?

Rząd szuka zatem możliwości ich pozyskania w innym miejscu. Najbliższym okazał się FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Z tego „siostrzanego” funduszu planuje się wyciągnąć na bieżące potrzeby 4 miliardy 600 milionów złotych (w ciągu najbliższych 2 lat), czyszcząc konto Funduszu praktycznie do zera.

Retorycznym staje się pytanie, co rząd zrobi, gdy wystąpi nagła potrzeba użycia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z jego ustawowym przeznaczeniem – na finansową ochronę pracowników upadających firm. Znakomita koniunktura polskiej gospodarki nie będzie przecież trwać wiecznie...

Niebezpieczny precedens

Próba ruszenia FGŚP to kolejny zamach na środki gromadzone przez pracodawców, które miałyby być użyte niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. To kolejny niedobry precedens, przeciw któremu stanowczo protestujemy.
 

Czytaj też: Porzucenie pracy - konsekwencje mogą być dotkliwe >


Nasuwają się zatem kolejne pytania: co będzie następnym krokiem? Jakie będą następne pomysły na bilansowanie rozdętego socjalnie budżetu? Do czego to prowadzi i czym to się skończy?
Business Centre Club apeluje o rozsądek i umiar przy konstruowaniu najważniejszej w roku ustawy, jaką jest ustawa budżetowa.

Zbigniew W. Żurek
wiceprezes Business Centre Club, minister pracy GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

FP i FGŚP - zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek* >