Projekt nowej ustawy o rynku pracy trafił w piątek do konsultacji i uzgodnień. Obecnie obowiązujące regulacje zaprojektowane zostały w 2004 roku i wymagają dostosowania do zmienionych warunków społeczno-gospodarczych. Zdecydowano o przygotowaniu nowej ustawy, zamiast nowelizacji już obowiązującej.

Dużych zmian nie będzie

Wśród zmian mających na celu zwiększenie dostępności i optymalizację form pomocy świadczonej przez urzędy pracy oraz poprawę jakości i efektywności ich działań, znalazły się również nowe zapisy w części dotyczącej zasiłków dla bezrobotnych. Zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku – do 130 proc. wysokości zasiłku podstawowego. Długość okresu uprawniającego do zasiłku będzie jedynym kryterium przyznania wyższego świadczenia - będzie ono natomiast niezależne od wieku.

Nie zmienią się warunki niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresy aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku. Również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostać mają bez zmian.

Utrzymano mechanizm powrotu na zasiłek na okres uzupełniający (do wyczerpania okresu ustawowego jego przysługiwania) w przypadku utraty statusu bezrobotnego spowodowanej podjęciem krótkotrwałej pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile i dla kogo

Na wysokość zasiłku wpływa długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku, czyli stażu pracy. Osoba, która posiada łącznie nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa zasiłku dla bezrobotnych, otrzymuje zasiłek w wysokości podstawowej. Jeżeli jest to mniej niż 5 lat – otrzyma 80 proc. tej kwoty, a jeżeli co najmniej 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego. Nowością jest natomiast wprowadzenie jeszcze jednego progu – 130 proc. podstawowej kwoty. Ta będzie przysługiwać w razie zgromadzenia co najmniej 30 lat okresu uprawniającego do zasiłku.

 

Co ważne, zasiłek w podstawowej wysokości jest wypłacany przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Potem ulega zmniejszeniu. I tu również nic się nie zmieni. Wysokość podstawowego zasiłku spadać będzie po okresie pierwszych 90 dni (wg obecnych stawek - z 847,80 zł do 665,70 zł miesięcznie).

O tym, jak obecnie wygląda kwestia zasiłku dla bezrobotnych, w tym: warunki nabycia prawa do zasiłku, rejestracja bezrobotnych, wysokość zasiłku, okres jego pobierania, zwrot nienależnie pobranego i skrócenie okresu jego pobierania, można przeczytać w analizie "Zasiłek dla bezrobotnych", dostępnej w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość zasiłku w 2018 i 2019 roku

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi miesięcznie:
 -   podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), później 665,70 zł brutto (583,79 zł netto);
 -   obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 678,30 brutto (594,25 zł netto), później 532,60 brutto (476,67 zł netto);
 -   podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 1017,40 brutto (867,83 zł netto), później 798,90 brutto (691,00 zł netto).
Zasiłek w najwyższej wysokości (130 proc.) wynosiłby wobec tego nieco ponad 1100 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, później 865 zł brutto.

Zmiany od 2019 roku

Projekt ustawy trafił w piątek do uzgodnień społecznych. Potrwają one do 16 lipca. Prace w Sejmie zaczną się najprawdopodobniej jesienią. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

 [-OFERTA_HTML-]