Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

29.07.2019

Banki mają czas na zmianę umów

Finanse Compliance Kredyty frankowe

Z prawnego punktu widzenia istnieją instrumenty gwarantujące, by ani LIBOR, ani WIBOR nie zniknęły przez najbliższe pięć lat. Oczekujemy jednak, że podmiot opracowujący WIBOR złoży do końca roku wniosek o zgodę na prowadzenie działalności jako jego administrator - mówi Michał Kruszka z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

29.07.2019

Komisja Europejska radzi jak postępować z wykonawcami z krajów trzecich

Zamówienia publiczne

W przetargach trzeba stawiać na jakość, a oferty zawierające rażąco niską cenę powinny być eliminowane. Takie wnioski płyną z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie udziału w przetargach wykonawców spoza krajów UE – pisze Jacek Liput, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński&Partners.

28.07.2019

Posiadanie psa to też obowiązek

Samorząd terytorialny

Właściciele czworonogów niestety często zapominają o tym, że ich posiadanie to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Brak dbałości o psa może mieć nieprzyjemne konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale i prawne, bo można dostać mandat - pisze ekspert ds. nieruchomości Mariusz Łubiński.

27.07.2019

Podgórska-Rakiel: Badanie alkomatem m.in. w układach zbiorowych pracy

Prawo pracy

Pracodawcy powinni mieć możliwość w uzasadnionych wypadkach wykonania badania kontroli trzeźwości. Można byłoby takie rozwiązanie wprowadzać do układów zbiorowych pracy lub regulaminów za zgodą związków zawodowych – uważa ekspert prawa pracy dr Ewa Podgórska-Rakiel właścicielka RAKIEL Prawo pracy doradztwo i szkolenia.

27.07.2019

Pomagając osobie dyskryminowanej sam jesteś chroniony

Prawo pracy

W dniu 20 czerwca 2019 r. TSUE wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli osoba uważająca, iż padła ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć, złożyła skargę, to pracownik, który opowiedział się po jej stronie, jest chroniony przed represjami ze strony pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy występuje jako świadek w ramach rozpatrywania tej skargi, a jego zeznania odpowiadają wymogom formalnym przewidzianym przepisach.

26.07.2019

Uchwały anty-LGBT. Czy są zgodne z prawem?

Samorząd terytorialny

Wśród samorządów, w szczególności rad gmin ze wschodu Polski, pojawił się ostatnio trend na podejmowanie tzw. uchwał anty-LGBT, które mają na celu, zdaniem ich autorów, zapobiec "seksualizacji dzieci". Należy się jednak zastanowić, czy takie działania jednostek są zgodne z prawem? - pisze Aleksander Hyżorek, prawnik w Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka Partnerska.

26.07.2019

Prof. Modzelewski: Mamy nową kategorię oszustów podatkowych

Ordynacja VAT

Nie straszmy wszystkich podatników kontrolami i represjami. W powszechnym przekonaniu działania te będą głównie adresowane do uczciwych firm, nad którymi będzie się znęcać władza. Dlaczego? Bo prawdziwi oszuści podatkowi byli z reguły poza jej zasięgiem – pisze prof. Witold Modzelewski.

25.07.2019

Objaśnienia dotyczące ulgi IP BOX nie takie jasne

CIT PIT

Objaśnienia uwzględniają praktyczne sposoby rozliczania IP Box w różnych spornych sytuacjach, które zostały podniesione w trakcie konsultacji publicznych. Pokazują jednak pewną niekonsekwencję Ministerstwa Finansów. Nie wpłynie to pozytywnie na poczucie pewności prawa wśród przedsiębiorców z branży IT – pisze Radosław Graboś, doradca podatkowy.

24.07.2019

Kusiak: Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnej pensji usuwa pewną niesprawiedliwość

Prawo pracy

Ustawa o wyłączeniu dodatku stażowego z wynagrodzenia przy minimalnej pensji poprawi sytuację pracowników otrzymujących z wynagrodzenia na niższym poziomie. W świetle obowiązujących przepisów pracownicy z długoletnim stażem pracy są poszkodowani, co rodzi wśród pracujących uzasadnione poczucie niesprawiedliwości - ocenia Norbert Kusiak z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

24.07.2019

Można walczyć o zadośćuczynienie za „wyciek” danych osobowych

RODO

Jeśli administrator danych doprowadził do tego, że „wypłynęły” wrażliwe dane dotyczące np. chorób lub orientacji seksualnej powoda, to sąd może przyznać na jego rzecz znaczne zadośćuczynienie. Niekiedy jednak świadczenie może być przyznane w symbolicznej wysokości - wskazuje dr Anna Franusz.

24.07.2019

Fedorczuk: Dobra sytuacja na rynku pracy ułatwia znalezienie zatrudnienia

Prawo pracy

Najnowsze dane GUS o rynku pracy wskazują, że w czerwcu wzrostowi liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, towarzyszy dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego. Dobrym sygnałem jest spadek liczby osób długotrwałe bezrobotnych, młodych (do 30 roku życia) bez pracy oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej - wskazuje Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.

23.07.2019

Co niszczy zaufanie w zespole?

HR

Zaufanie jest podstawą pracy zespołowej - wpływa między innymi na zaangażowanie ludzi, branie odpowiedzialności za cele i wyniki, jakość relacji oraz klimat wspólnej pracy. Managerowie wiedzą, że to filar, na którym mogą budować skuteczne i zaangażowane zespoły. Uczą się, jak budować zaufanie, ale wdrożenie tej wiedzy bywa trudne - pisze Beata Stefańska, psycholog biznesu.

23.07.2019

Frankiewicz: Brak rekompensat to mordowanie samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zwolnienie młodych z PIT czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku to ubytek w dochodach samorządów. To rocznie około 6,6 miliardów złotych w skali kraju - będziemy walczyli, aby zostały zrekompensowane. Dobrze, że część tych pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków, ale dlaczego dzieje się to bez opinii samorządów? Brak rekompensaty spowoduje, że duża część gmin nie będzie mogła uchwalić budżetów - mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

23.07.2019

Koniec sporu o usługi budowlane w VAT

VAT Budownictwo

Data „wykonania” dla celów VAT jest datą późniejszą, niż moment faktycznego wykonania. Należy za każdym razem dokonać analizy okoliczności realizacji umów na roboty budowlane. Nie można przyjąć założenia, że w każdym przypadku, gdzie ma miejsce odbiór robót przez zamawiającego, datą „wykonania” będzie dzień podpisania protokołu – tłumaczy Małgorzata Militz, doradca podatkowy, pełnomocnik w sprawie Budimex.

22.07.2019

Nowa matryca stawek VAT coraz bliżej

VAT

W piątek, 19 lipca, Sejm przyjął przepisy, które wprowadzą nową matrycę stawek VAT i tzw. wiążące informacje stawkowe. Ułożenie na nowo systemu klasyfikacji, likwidacja niektórych pozycji z załączników do ustawy o VAT na rzecz bardziej ogólnego podejścia ma w założeniu pomóc przedsiębiorcom – pisze Krzysztof Wiński z PwC.

22.07.2019

Ochrona przedsiębiorców przed niedozwolonymi klauzulami nie zadziała

Prawo cywilne

Nie widzę uzasadnienia, aby Jan Kowalski, prowadzący osiedlowy warzywniak, korzystał z ochrony konsumenckiej przy zakupie polisy autocasco, a zaciągając kredyt obrotowy - już nie. A stanie się tak, bo projektowane w kodeksie cywilnym zmiany idą w złym kierunku. W prawie dobre chęci, to za mało. Dlaczego – pisze Tomasz Konieczny, radca prawny.

22.07.2019

Dr Wojewódka: Dziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK

Prawo pracy PPK

Czasami zdarza się, że jesteśmy o czymś tak bardzo przekonani, np. o istnieniu jakiegoś przepisu, że przyjmujemy jego istnienie na wiarę, nie analizując szczegółowo treści postanowień normatywnych. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja przydarzyła się właśnie polskiemu ustawodawcy w przypadku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - pisze dr Marcin Wojewódka.

22.07.2019

Sudoł: Możliwość ustalenia stosunku pracy przez PIP nie mogłaby być decyzją ostateczną

Prawo pracy

Nawet gdyby Państwowa Inspekcja Pracy miała możliwość, w drodze decyzji administracyjnej, zmienić umowę cywilnoprawną w umowę o pracę, to postanowienie inspektora nie mogłoby mieć charakteru ostatecznego, a postępowanie powinno być wieloinstancyjne - podkreśla adwokat Magdalena Sudoł, szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Czublun Trębicki.

22.07.2019

Konieczne ograniczenie biurokracji w edukacji

Uczniowie, nauczyciele, rodzice - wszyscy żyją w stresie. Jest im potrzebna szczera rozmowa – mówi Jakub Wygnański, prezes zarządu fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, wspierającej Narady Obywatelskie o Edukacji (NooE).

22.07.2019