Prof. Romanowski: Kandydowanie do SN jako akt odwagi

Prawnicy

Swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego zgłosił wybitny ekspert prawny, rozpoznawalny na arenie międzynarodowej. Dlaczego jednak swoją decyzję nazywa on aktem osobistej odwagi? - zastanawia się prof....

03.08.2018

Zmiany w ustawie o rachunkowości już w styczniu

Rachunkowość

Nowelizacja przepisów o rachunkowości przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu jednostek mikro i zmiany w zakresie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi także o zbliżenie...

03.08.2018

Minister Kowalczyk: inspektorzy powinni wychodzić w teren

Środowisko

By zrównać się z policjantem - po zmianie przepisów - inspektor ochrony środowiska potrzebowałby jedynie prawa do noszenia broni i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Pozostałe uprawnienia w...

03.08.2018

Dane o orientacji seksualnej? Dostępne w ramach śledztwa

Wymiar sprawiedliwości Policja

Policjant w ramach śledztwa będzie mógł sięgnąć po dane dotyczące naszych preferencji seksualnych - to jedna ze zmian wprowadzonych podczas prac nad projektem implementującym dyrektywę policyjną.

30.07.2018

Przy wdrażaniu RODO potrzebne zdrowe podejście

RODO

Wiele problemów, z którymi mierzą się obecnie podmioty lecznicze, nie wynika wcale z wdrażania nowych obowiązków wynikających wprost z RODO, lecz właściwego stosowania dotychczasowego krajowego prawa...

27.07.2018

Firmy będą musiały skutecznie zapobiegać nadużyciom

Prawo gospodarcze

Konieczność zmiany sposobu myślenia polskich firm o ryzykach wystąpienia nieprawidłowości wynika nie tylko z projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zapewnienie skutecznych barier...

25.07.2018

Prof. Zoll: dodawanie kar nie ograniczy przestępczości

Prawo karne

Minister sprawiedliwości chce wprowadzić w Polsce amerykański system dodawania kar za różne przestępstwa. To zły kierunek, bo w USA nie wpłynęło to na spadek liczby przestępstw, a państwo to trzyma w...

24.07.2018

Prof. Strzembosz jeszcze wierzy w obronę Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Polityczna władza wykonawcza chce jak najszybciej przejąć kontrolę nad Sądem Najwyższym, ale mam nadzieję, że nie całkiem się to uda. Ufam też, że nikt z poważnych prawników nie przyjmie roli...

23.07.2018

Rynek kancelarii odszkodowawczych wymaga zmian

Rynek

Uregulowanie rozliczeń kancelarii z klientami, ograniczenie patologii w docieraniu przez nie do ofiar wypadków, wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC - to dobre zmiany proponowane w senackim...

23.07.2018

KIO: konsorcjum w przetargu nie zakłóca konkurencji

Zamówienia publiczne

Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie można takiego porozumienia automatycznie kwalifikować jako antykonkurencyjnego. Tak wynika z...

20.07.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski