Dr Czarnecki: Dobra organizacja ważniejsza niż poprawianie procedur

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dla usprawnienia i przyspieszenia postępowań karnych ważniejsze jest dobre wyposażenie i zorganizowanie sądów niż nawet dobra reforma procedury - uważa dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chwali on niektóre z propozycji w najnowszym projekcie, ale nie spodziewa się po nich radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości.

27.02.2019

Postępowanie podatkowe będzie trwało tyle, ile będzie chciał fiskus

Ordynacja Doradca podatkowy

Przepisy nie mają znaczenia, bo organ ich nie musi przestrzegać. Na łamanie prawa co do procedury pozwala zbyt liberalna dla organów linia orzecznicza sądów administracyjnych. Czyli, jak organ chce żeby postępowanie trwało dwa miesiące, to tyle będzie trwało. Jak będzie chciał żeby trwało dwa lata albo trzy, to też tyle będzie trwało – tłumaczy Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.

26.02.2019

Ochrona danych ważna także przy zbiórce odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko RODO

Przy stosowaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu odpadami może dochodzić do gromadzenia danych osobowych. Ważne jest, czy technika posłuży badaniu przemieszczania się zbiornika ze śmieciami, czy będzie nakierowana na monitorowanie osób - mówi Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26.02.2019

Warto chronić państwo prawa i jego instytucje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Warto chronić państwo prawa, w tym szczególnie Konstytucję i Trybunał Konstytucyjny, jako strażnika rządów prawa, a także rolę sądów w trójpodziale władzy - na takie stwierdzenia zwraca uwagę Łukasz...

26.02.2019

Cywilizacja prawa pracy, to nie jest droga w jedną stronę

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Prawo pracy zaczęło kształtować się w okresie rewolucji przemysłowej, a więc jego podstawowe założenia i zasady zostały sformułowane w okresie rynku pracodawcy, i jako takie niekoniecznie muszą one przystawać do obecnych warunków, w których mamy do czynienia z rynkiem pracownika - pisze Bartosz Armknecht,

25.02.2019

Należyta staranność w podatku u źródła – stara koncepcja, nowe wątpliwości

CIT PIT Podatki międzynarodowe

W myśl nowych przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT), od 1 stycznia 2019 r. na płatników został nałożony ustawowy obowiązek dochowania należytej staranności przy poborze WHT oraz przy analizie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT – tłumaczą Izabela Ścierska-Kulma i Jarosław Józefowski z Enodo Advisors.

25.02.2019

Wiceminister Miłkowski: Przygotujemy rynek leków do brexitu

Finansowanie zdrowia Farmacja

Jeśli 30 marca 2019 roku Wielka Brytania wyjdzie z UE, produkty lecznicze wytwarzane w Zjednoczonym Królestwie będą traktowane jako pochodzące z państw trzecich i sprowadzane na teren Unii Europejskiej jako produkty importowane. Podejmujemy jednak działania, by na polskim rynku nie wywołało to problemów - deklaruje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

25.02.2019

Centra usług biznesowych poza wielkomiejskimi ośrodkami

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy

Mniejsze miejscowości są atrakcyjne jako lokalizacja usług outsourcingowych, a także miejsce życia i pracy. Urzędy takich miast we współpracy z przedsiębiorcami starają się zorganizować atrakcje i udogodnienia na poziomie dużych aglomeracji, np. żłobki.

25.02.2019

Skarga nadzwyczajna gorsza od dawnej rewizji

Wymiar sprawiedliwości

Autorzy regulacji wprowadzającej skargę nadzwyczajną nie ukrywali, że inspiracją była dla nich rewizja nadzwyczajna. Czyli twór państwa totalitarnego, stworzony w warunkach braku podziału władz, oddający inicjatywę kontroli nad prawomocnymi orzeczeniami sądowymi czynnikom politycznym - twierdzą prof. Tadeusz Ereciński i prof. Karol Weitz.

24.02.2019

Dr Kawecki: Ustawa wprowadzająca porządkuje niejasności wokół RODO

Prawo karne Opieka zdrowotna RODO

Ustawą sektorową, czyli zmianami w 168 ustawach chcieliśmy usunąć wszystkie absurdy, powstałe w praktyce stosowania RODO. Trzeba było choćby ukrócić straszenie karami wynikającymi z tego rozporządzenia - wyjaśnia dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.

22.02.2019

Kolejna ulga dla przedsiębiorstw energochłonnych

CIT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ma to być odpowiedź na skokowy wzrost cen energii wynikających m.in. z rosnących kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Z wstępnych szacunków MPiT wynika, iż skorzystać z niego będzie mogło około 300 podmiotów – piszą Marzena Michałeczko i Weronika Bratek z PwC.

22.02.2019

Ustawa frankowa jest dla wszystkich kredytobiorców

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

Ogromna większość kredytobiorców nie pójdzie do sądów, czeka na rozwiązania systemowe, czyli na ustawę z inicjatywy Prezydenta. Nie widzę w niej żadnego elementu, który komukolwiek wyrządzałby jakąś krzywdę, a skorzystają z niej wszyscy kredytobiorcy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Niezależnie, czy mają kredyt złotowy, czy odnoszący się do waluty obcej – mówi Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

22.02.2019

O okresie przechowywania dokumentacji nie trzeba informować wszystkich pracowników

Prawo pracy

Pomimo pojawiających się interpretacji wskazujących na obowiązek wydania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej wszystkim pracownikom, bez względu na datę ich zatrudnienia – ilość argumentów przeciwnych jest tak duża, że przyjęcie takiej wykładni zdaje się niemożliwe - pisze Piotr Strumiński, prawnik z kancelarii Sobczyk & Współpracownicy.

22.02.2019

Nowe rękawice robocze w plecaku pracownika to za mało do zwolnienia za kradzież

Prawo pracy

Zwolnienie pracownika w tzw. „trybie dyscyplinarnym” nie jest proste. Sąd Najwyższy podkreśla, że nie ma możliwości kwalifikowania czynu jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli brak jest pewności, czy został on w ogóle popełniony - pisze dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska z kancelarii BCKG adwokaci.

21.02.2019

Pracodawca odpowiada za wybór PPE albo PPK 

Ubezpieczenia społeczne

W przypadku większości pracodawców, w szczególności spółek kapitałowych, analiza prawna i ekonomiczna wyboru PPE albo PPK stanowi ich obowiązek oceniany w kontekście należytej staranności osób prowadzących sprawy spółki - pisze radca prawny Przemysław Mazur. I dodaje, że dość łatwo o sankcję dla przedsiębiorców, którzy nie zabezpieczą się przed tym ryzykiem.

21.02.2019

Synergia – efekt nieznany Ministerstwu Przedsiębiorczości

Prawo gospodarcze

Postępowania w sprawie nakładania kar za nieterminowe regulowanie należności ma prowadzić nie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ale prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skąd ta zmiana? Trudno powiedzieć. Pewne jest, że to właśnie skarbówka jest najlepiej przygotowana do tej roli. UOKiK potrzebuje dużo czasu, żeby się do niej przygotować - przekonuje Bernadeta Kasztelan-Świetlik z kancelarii GESSEL.

21.02.2019

Prof. Jagiełło: Zmiany w procedurze karnej potrzebne, ale uwaga na zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Polski proces karny wymaga zmian, które umożliwią szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań, ale trzeb bardzo uważać by w dążeniu do tego słusznego celu nie ograniczyć prawa do sądu oraz praw uczestników procesów - uważa prof. Dariusz Jagiełło z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

21.02.2019

Michalik: Fundamentalny wyrok dla dowodów i podsłuchów w postępowaniach podatkowych

Ordynacja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w świetle orzecznictwa TSUE fiskus musi się upewnić, że dowody zostały pozyskane w sposób zgodny z przepisami. To jest fundamentalna zmiana. Co więcej, skoro podatnik nie miał dostępu do nagrań, to ograniczone zostało jego prawo do obrony – tłumaczy Tomasz Michalik, partner w MDDP.

20.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski