Pierwsza rocznica uchwalenia Polskiego Ładu powinna być jego końcem

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

W sobotę, 1 października 2022 roku, mija dokładnie rok od uchwalenia przez Sejm podatkowego Polskiego Ładu. Począwszy od projektu, przepisy te spotkały się z szeroką – co ważne – merytoryczną – krytyką. Rząd się nią nie przejął i dopiął swego: od 1 stycznia br. obowiązuje legislacyjny potworek, który zaburzył nasz system prawny i stabilność prowadzenia biznesu, a na co dzień dotyka każdego Polaka uzyskującego dochody z własnej pracy.

30.09.2022

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

30.09.2022

SN wytknął wady skargi nadzwyczajnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.

30.09.2022

Składka zdrowotna może "dobić" zmieniających formę opodatkowania

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania w trakcie 2022 roku albo będą myśleli o tym po jego zakończeniu, wypełniając zeznanie roczne, powinni to dobrze przeliczyć. Bo nie dość, że może ich czekać duża dopłata składki zdrowotnej, to także zapłata odsetek za zaległość w tej składce. Zdaniem prawników, sprawa nie jest oczywista i wszystko będzie zależało od podejścia ZUS i urzędów skarbowych.

30.09.2022

Będzie o 9 tygodni dłuższy urlop rodzicielski tylko dla ojców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby tylko ojcom o 9 tygodni i odpłatność za jego część nietransferowalną na poziomie 70 proc. – to niektóre zmiany, które ma wprowadzić ustawa dotycząca urlopów rodzicielskich. Strona społeczna domaga się odpłatności na poziomie 90 proc., a resort rodziny stoi na stanowisku, że ustawa, która wdroży w życie dyrektywę unijną i tak wychodzi poza narzucone przez nią ramy.

29.09.2022

Gdzie szukać dokumentów sprzed lat potrzebnych do złożenia wniosku o emeryturę

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Gdy podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku emerytalnego brakuje zaświadczeń sprzed lat, emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina ZUS. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.

26.09.2022

Przedsiębiorcy na koniec roku sięgną do dna kieszeni, by dopłacić składkę zdrowotną

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Końcówka roku może być finansowo bardzo trudna dla wielu przedsiębiorców, którzy co gorsza nie mają tego świadomości. Dotyczy to zwłaszcza ryczałtowców. Wielu będzie musiało bowiem dopłacić składkę zdrowotną, bo przekroczą próg przychodów. Wbrew zasadzie obowiązującej w podatkach, wyższą składkę będą musieli zapłacić za wszystkie miesiące wstecz, od początku 2022 roku.

26.09.2022

Kontrowersyjna zmiana w poradniku ZUS – to prawdziwa zachęta dla pracowników pobierających lewe L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS 30 sierpnia br. opublikował najnowszą wersję poradnika dla osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Od tego momentu, jeżeli osoby te nie zastaną podwładnego w miejscu jego zamieszkania, a nie ma innych okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie L4, to powinny uznać, że nie zachodzą okoliczności niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia chorobowego.

23.09.2022

Finansowa pomoc państwa niewystarczająca dla najsłabszych – RPO interweniuje

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.

20.09.2022

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.

20.09.2022

Pieniądze przekazane z OFE do ZUS są dziedziczone, ale mało kto o tym wie

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse

Gdy w 2014 r. ówczesny rząd PO-PSL częściowo likwidował OFE i zgromadzone tam 153 mld zł trafiły na subkonta w ZUS, nikt nie pomyślał o uregulowaniu procedury dziedziczenia tych pieniędzy. Tymczasem jest takie prawo, tylko o pozostawionych środkach nie informują spadkobierców i osób uprawnionych ani OFE, ani ZUS. Ten ostatni nie ma w tym interesu, bo nieodebrane pieniądze po prostu zostaną w Zakładzie.

12.09.2022

ZUS nadal nie będzie wypłacał odsetek za zwłokę. Zmiany przepisów nie będzie

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Nie ma już wprawdzie epidemii, ale jest stan zagrożenia epidemicznego. Obowiązuje więc przepis, który zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wypłaty odsetek za świadczenia wypłacone po terminie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje zmiany prawa, dlatego prace nad projektem ustawy, który miał skrócić ten okres, nie będą kontynuowane.

08.09.2022

Abolicja dla płatników składki zdrowotnej pilnie potrzebna

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Wprowadzone Polskim Ładem nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, a także niejasne i niespójne przepisy w tym zakresie, które zresztą rządzący już zmieniali w 2022 r., ostatni raz 1 lipca, wymagają uchwalenia abolicji dla płatników składek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, nie powinni oni ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualne niezamierzone błędy w deklaracjach. Zwłaszcza, że błędy mogą wyjść dopiero po latach.

05.09.2022

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.

02.09.2022

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.09.2022

Bez zaświadczenia ZUS nie wypłaci renty rodzinnej

Ubezpieczenia społeczne

Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

01.09.2022

Status bezrobotnego nie będzie się wiązał z ubezpieczeniem zdrowotnym

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje obecnie możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które oddzieliłyby status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest częstym powodem rejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

31.08.2022

Zwolnienie lekarskie na COVID-19 to nie kwarantanna - pracować nie można

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawcy, idąc na rękę pracownikom zakażonym koronawirusem, zgadzają się na wykonywanie pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim. Szkopuł w tym, że od 28 lutego 2022 r. nie ma ani kwarantanny, ani izolacji. Nie ma też w tej sytuacji możliwości wykonywania pracy na zwolnieniu lekarskim. Jest za to luka w prawie, bo przepisy, które to umożliwiają, ciągle obowiązują.

31.08.2022