Pismo informujące Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, o rezygnacji z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował w czwartek, 26 stycznia 2023 r., przewodniczący FPP – Marek Kowalski. Jak podkreślił, rezygnacja jest ze skutkiem natychmiastowym. - W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niewykorzystywanie nazwy oraz logotypu Federacji Przedsiębiorców Polskich w działaniach Rzecznika MŚP, Rady Przedsiębiorców przy Rzecznika MŚP oraz pozostałych podmiotów powiązanych z Rzecznikiem MŚP w działaniach związanych z promocją projektu „Dobrowolny ZUS”, w stosunku do którego Federacja Przedsiębiorców Polskich wyraża negatywne stanowisko.

Czytaj więcej: FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego>>

Przypomnijmy, że Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek. Nieuchronnie będzie dochodziło też do sytuacji, w której osoby niepłacące składek nie odłożą odpowiednich środków na przyszłą emeryturę. W efekcie znajdą się na utrzymaniu pomocy społecznej, czyli wszystkich podatników.

Czytaj także: Dr Kolek: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce możliwy do wprowadzenia>>