Pracownicy przygraniczni: Związek partnerski zawarty w innym kraju UE nie musi być wpisany do rejestru w Luksemburgu

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Przyznanie renty rodzinnej nie może być uzależnione od dokonania takiego wpisu za życia obojga partnerów – orzekł TSUE. Według Trybunału, dla zapewnienia skuteczności związku partnerskiego wobec osób trzecich i zagwarantowania poszanowania warunków przyznania renty rodzinnej, wystarczające byłoby przedstawienie urzędowego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym związek ten został zawarty.

13.12.2022

Składka zdrowotna, czyli jak rząd nabił Polaków w butelkę

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Pod rządami Polskiego Ładu Polska miała być krainą mlekiem i miodem płynącą. Lepiej miało się też żyć Polakom, bo choćby więcej pieniędzy miało iść na ochronę zdrowia. Oczywiście z naszych podatków, a dokładnie – ze składki zdrowotnej, która stała się podatkiem i znacząco wzrosła. Nie minął jeszcze rok, a już widać, ile te obietnice były warte. Sam rząd ma chyba tego świadomość, skoro po kryjomu przeforsował zmiany niekorzystne dla Polaków.

13.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Składka zdrowotna – niesprawiedliwy podatek, który powinien trafić do Trybunału

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Składka zdrowotna bez kwoty wolnej dla osób najuboższych, która uwzględniałaby minimum egzystencji, i bez mechanizmu ograniczającego jej wysokość dla osób zamożniejszych, jest niesprawiedliwa i dla jednych, i dla drugich – uważają prawnicy. I wskazują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym dokładnie z tego samego powodu zakwestionował on obowiązującą wówczas kwotę wolną w PIT.

09.12.2022

Prewencyjne L4 - pracownicy z obawy przed zwolnieniem z pracy idą na chorobowe

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W ostatnich tygodniach doszło do znacznej redukcji załogi w dużych zakładach produkcyjnych z branży automotive na terenie Wielkopolski. Łącznie pracę stracić może nawet 30 proc. personelu, a to nie jedyny tego typu przypadek. Trudnej sytuacji firm nie poprawia wysoki wskaźnik zwolnień lekarskich. Część pracowników w obawie o utratę pracy udaje się na prewencyjne L4.

08.12.2022

ZUS: Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek powinni mieć konto na PUE ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta – potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08.12.2022

Od 1 stycznia obowiązek posiadania profilu na PUE dla wszystkich przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Od początku przyszłego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zachęca do zakładania konta już teraz. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online korzystając ze swojego profilu zaufanego.

07.12.2022

Osoby zmieniające konto muszą pamiętać o poinformowaniu ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie dotrą informacje albo wysyłane przez Zakład pieniądze - ostrzega ZUS. Urzędnicy przypominają, że każdą zmianę zgłosić należy najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca mu co miesiąc pieniądze.

06.12.2022

GUS: Liczba pracujących niepełnosprawnych w średnich i dużych firmach trochę wzrosła

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W końcu 2021 roku większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2 proc.). Pracujący niepełnosprawni stanowili 3,4 proc. ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach – podał Główny Urząd Statystyczny.

05.12.2022

Szkoła szkole nierówna przy zaliczaniu praktycznej nauki zawodu do stażu pracy

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Absolwenci szkół zawodowych walczą o zaliczanie okresu nauki w nich jako stażu pracy. Zdaniem prawników, to efekt tego, że szkolnictwo zawodowe odbywało się w różnych formach i różnymi ścieżkami można też było zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez co są odmienności co do sytuacji prawnej i stażu ubezpieczeniowego poszczególnych osób. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa z uwagi na skutki finansowe.

03.12.2022

Sąd: Brak dowodów na świadczenie pracy pogrzebał objęcie ubezpieczeniem

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niejasna kwestia podporządkowania pracowniczego i brak dowodów na świadczenie pracy przemawiały za uznaniem, że jedynym powodem zawarcia umowy było uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na niekorzyść wpłynął też fakt, że pracodawca nie miał wiedzy o warunkach pracy. Sąd uznał, że sama umowa o pracę i potwierdzenie przelewu wypłaty, to za mało, by uznać, że umowa nie została zawarta dla pozoru.

29.11.2022

I renta, i świadczenie pielęgnacyjne - ale nie dla wszystkich

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

W efekcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, od 9 stycznia 2020 r. ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie jest przeszkodą w otrzymaniu świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce jednak znów różnicuje się opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w zależności od tego, czy złożyli wniosek o rentę przed 1 stycznia 2022 r. czy po tej dacie.

28.11.2022

Polacy wykorzystują teleporady do nadużywania L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Według danych GUS, w 2021 roku zrealizowano aż 48,6 mln teleporad w opiece podstawowej oraz 14,6 mln w opiece specjalistycznej. Teleporady są obecnie dostępne dla każdego, u kogo występują podejrzenia choroby. Teleporady to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domu, ale niestety mimo wielu ułatwień, możliwość ta rodzi także nadużycia.

26.11.2022

Czy należy przychodzić do pracy będąc przeziębionym?

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Zmienna aura jesienno-zimowa sprzyja zachorowaniom. Objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel, zwykle nie przeszkadzają pracownikom w stawianiu się w pracy. Co więcej, niekiedy stanowi to powód do dumy. Proszę zauważyć i docenić - zdaje się mówić przełożonemu pracownik - że pomimo choroby, nie szczędząc zdrowia, stawiam się w robocie, aby wypełnić swój pracowniczy obowiązek.

25.11.2022

ZUS: Sytuacja FUS stabilna, ale nadal będzie deficyt. Eksperci mówią o pętli zadłużenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – twierdzi ZUS. Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie optymistycznym deficyt roczny FUS w 2023 r. wyniesie 54,9 mld zł, a w 2027 r. – 91,4 mld zł. Natomiast w wariancie pesymistycznym będzie to odpowiednio 75,7 mld zł i 143,8 mld zł.

25.11.2022

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Ubezpieczenia społeczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

24.11.2022

Emeryci mieszkający za granicą dostają 13 i 14 niższe niż w Polsce

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Polscy emeryci mieszkający w Niemczech nie otrzymują jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury, w pełnej wysokości. Świadczenia te są im wliczane do niemieckich świadczeń ustalanych na podstawie niemieckiej ustawy o rentach, co oznacza, że nie są one traktowane jako świadczenie stricte ubezpieczeniowe.

24.11.2022

Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko

MSWiA chce wprowadzić świadczenie pieniężne dla małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła m.in. w związku ze służbą. Uprawnione do niego będą także dzieci oraz rodzice. Świadczenie ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc., a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

23.11.2022

ZUS przypomina przedsiębiorcom o deklaracjach

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

22.11.2022

Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – interwencja RPO

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wobec ich całkowitej nieściągalności, ZUS może taką należność umorzyć. Uzależnienie umorzenia od nieściągalności nie dotyczy ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, rozporządzenie określające przesłanki umorzenia w takiej sytuacji może być jednak niezgodne z ustawą.

21.11.2022