Orłowski powiedział we wtorek, że Komisja Europejska wysoko ocenia efektywność programu "Kapitał Ludzki". Pieniądze, które trafiają na ten program z Europejskiego Funduszu Społecznego, są dobrze inwestowane w przedsięwzięcia związane szczególnie z rynkiem pracy, przedsiębiorczością i edukacją - dodał wiceminister infrastruktury i rozwoju.

"Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 190 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 10 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił.

Ponadto - jak mówił wiceminister - upowszechnienie przedszkoli w Polsce wzrosło o 25 proc., powstało blisko 300 żłobków i klubów dziecięcych, ponad 15 tys. szkół wdrożyło programy rozwojowe dla uczniów, a blisko 90 tys. studentów podjęło naukę na kierunkach ścisłych, np. inżynieryjnych.

Według Komisji Europejskiej, Polska, obok Litwy, Łotwy i Estonii, najskuteczniej wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

"Jesteśmy często zapraszani do międzynarodowych projektów, by dzielić się swoim doświadczeniem we wdrażaniu EFS. Chcą z tego korzystać nie tylko nowe państwa członkowskie, jak Rumunia czy Chorwacja, ale współpracujemy też z państwami, tzw. starej Unii, np. Włochami, Belgią czy Szwecją" - zaznaczył Orłowski.

W nowej perspektywie kontynuacją programu "Kapitał Ludzki" ma być krajowy program "Wiedza Edukacja Rozwój", na który przewidziano ok. 4,7 mld euro oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, częściowo finansowanych z EFS.

Pieniądze z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" mają trafić przede wszystkim na wsparcie młodych osób, zarówno tych, które już poszukują pracy, jak i tych, które jeszcze studiują. "Większość pieniędzy z poziomu regionalnego zostanie przeznaczonych m.in. na przedsięwzięcia wspierające możliwość uczenia się przez całe życie, na podwyższanie kwalifikacji na każdym etapie życia, zarówno osób uczących się, pracujących, jak i bezrobotnych" - podkreślił wiceminister.

Zapowiedział ponadto utworzenie jednego Rejestru Usług Rozwojowych. "System dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na szkolenia dla pracowników zostanie oparty na podejściu popytowym. Chcemy, aby to pracodawcy, uwzględniając potrzeby przedsiębiorstwa, wybierali szkolenia, poprawiające kwalifikacje ich pracowników" - zaznaczył.

"Mechanizmy popytowe zakładają wykorzystanie bonów szkoleniowych lub refundację kosztów usługi szkoleniowej, którą wybiera na rynku sam przedsiębiorca. Kluczową kwestią jest zatem, aby wsparcie było dostępne w momencie zaistnienia potrzeby, a sam proces ubiegania się o nie jak najmniej zbiurokratyzowany" - dodał.

Przyznał, że w poprzednich latach najczęściej instytucje szkoleniowe decydowały o tym, jakie szkolenia pojawią się na rynku, a nie pracodawcy.

"Ogólnopolski Rejestr Usług Rozwojowych będzie zawierał informacje na temat podmiotów świadczących usługi edukacyjne i doradcze oraz ich oferty. Rejestr ma potwierdzać jakość firm szkoleniowych" - podkreślił Orłowski.

(PAP)