Ambasadorowie kilku krajów UE podpisali w poniedziałek list wzywający holenderskich polityków do...
Kozłowska Marzena
14.02.2012
Sąd skazał zaocznie byłych szefów firmy Eternit, szwajcarskiego miliardera Stephana Schmidheineya i...
Wysocka Sylwia
13.02.2012
BHP
Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek, że w najbliższym czasie projekt dot. wydłużenia...
Gietka Marcin
13.02.2012
Podniesienie wieku emerytalnego kobiet o 2 a nie o 7 lat, powiązanie emerytury nie z wiekiem, a ze...
Tumidalska Marta
13.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Stowarzyszenie Wiosna rozpoczęło rekrutację do programu aktywizacji zawodowej osób...
Grzyb Rafał
13.02.2012
W tegorocznym budżecie kancelarii premiera figuruje kwota 450 tys. złotych karnej składki, jaką...
Tumidalska Marta
13.02.2012
Protesty przeciw programowi dalszych cięć i reform trwają w sobotę, drugi dzień z rzędu, w Grecji....
Wróbel Anna
13.02.2012
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz skrytykował w poniedziałek w Strasburgu...
Czerny Inga
13.02.2012
Dookreślenie roli menedżera w organizacji i podnoszenie kompetencji związanych z nowymi...
13.02.2012
Stowarzyszenie Wiosna rozpoczęło rekrutację do programu aktywizacji zawodowej osób...
13.02.2012
Jakie zmiany pojawiły się w umowie ADR, o których powinni być poinformowani pracownicy...
Krzysztof Zamajtys
13.02.2012
BHP
Premier Donald Tusk przyjechał na piątkowe spotkanie Prezydium Komisji Trójstronnej z udziałem...
Oksiuta Aneta
13.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Krajowa Rada Sądownictwa w swym stanowisku wyraziła poparcie dla wniosku o zbadanie zgodności z...
Jabłoński Marcin
13.02.2012
Zdecydowaliśmy się na reformę dotyczącą wieku emerytalnego z pełną świadomością, że bierzemy za nią...
Oksiuta Aneta
13.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Bez porozumienia zakończyły się w poniedziałek negocjacje między związkowcami a zarządem grupy...
Libudzka Agnieszka
13.02.2012
PJN uważa, że propozycja PSL w sprawie emerytur idzie w dobrym kierunku, ale powinna być...
Paweł Żebrowski
13.02.2012
Izraelski trybunał wojskowy odrzucił w poniedziałek apelację palestyńskiego aresztanta Chadera...
Pastor Małgorzata
13.02.2012
Zakres informacji, które powinna zawierać karta bezpieczeństwa (MSDS) obejmująca istotne dane...
Jarosław Zasada
13.02.2012
BHP
W tegorocznym budżecie kancelarii premiera figuruje kwota 450 tys. złotych karnej składki, jaką...
PAP
13.02.2012
BHP
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
12.02.2012
Dziesięciu ambasadorów ma podpisać w poniedziałek list wzywający do odcięcia się od inicjatywy...
Staszkiewicz-Piekut Anna
11.02.2012
Będzie reakcja w sprawie portalu internetowego stworzonego przez holenderską Partię na rzecz...
Nicałek Wiktoria
11.02.2012
Wzywamy Holendrów, by nie ulegali nietolerancji; zamiast tego powinni jasno oznajmić na stronie...
Żylińska Julita
11.02.2012
Premier Donald Tusk wyraził nadzieję po spotkaniu z Prezydium Komisji Trójstronnej, że ws. ważnych...
Wysoczańska Anna
11.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Na portalu związków zawodowych Polaków mieszkających w Holandii (PZZH) jest możliwość podpisania...
Zieliński Andrzej
11.02.2012
Premier Donald Tusk wyraził nadzieję po piątkowym spotkaniu z Prezydium Komisji Trójstronnej, że w...
Musiał Marcin
11.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Wicepremier Waldemar Pawlak ma nadzieję na uzyskanie przez koalicję rządową porozumienia w kwestii...
Pukała Maina
11.02.2012
Ubezpieczenia społeczne
Nowy konserwatywny rząd Hiszpanii przyjął w piątek w formie dekretu ustawę reformującą rynek pracy,...
Fita-Czuchnowska Marta
11.02.2012
HR
Jeżeli reformy emerytalnej nie przeprowadzimy w ciągu trzech miesięcy, to jej w ogóle nie załatwimy...
Oksiuta Aneta
11.02.2012
Ubezpieczenia społeczne