Prawo.pl

Odprawy emerytalno-rentowe

Ubezpieczenia społeczne HR
Spośrd wielu świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy jednym z ważniejszych jest...
Michał Culepa
22.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
15.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HR Artykuł to obszerny materiał...
Jacek Jędrzejczak
15.08.2007
HR
Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika...
Jarosław Masłowski
01.08.2007
Komentarz omawia obowiązki małych pracodawcw zatrudniających do 20 pracownikw. W artykule...
25.07.2007
HR
Komentarz omawia środki przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Zwraca uwagę na uregulowania...
Jarosław Marciniak
18.07.2007
HR
Komentarz wskazuje zasady nabywania uprawnień oraz wypłaty emerytur i rent na podstawie ustawy z...
Andrzej Szybkie
11.07.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment studium przypadku zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HRArtykuł w formie...
Halina Guryn
04.07.2007
HR