Prawo.pl
Bułgarski rząd przyjął w środę nowy system wynagrodzeń w administracji państwowej. Mimo...
Manołowa Ewgenia
27.06.2012
Stopa procentowa odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu...
27.06.2012
Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
Agnieszka Rosa
27.06.2012
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29...
27.06.2012
Wszystkie kluby opowiedziały się za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia...
27.06.2012
Jak podają statystyki co trzy i pół minuty jedna osoba w Unii Europejskiej traci życie na skutek...
Maciej Ambroziewicz
27.06.2012
BHP
Z danych GUS na koniec maja 2012 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się...
27.06.2012
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających jedną osobę lub więcej na koniec I kwartału 2012...
Mariański Piotr
26.06.2012
HR
Prace elektryczne wykonywane pod napięciem, w tym też testy napięciowe nowych urządzeń, powinny być...
Kazimierz Kościukiewicz
26.06.2012
BHP
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje dwa razu dłuższy wymiar urlopu ojcowskiego. Zamiast dotychczas...
Agnieszka Rosa
26.06.2012
Jak pokazują wyniki 7. edycji globalnego badania Niedobór talentów, opublikowanego dzisiaj przez...
26.06.2012
Szwedzki koncern meblowy IKEA zapowiedział w poniedziałek, że dokładnie zbada zarzuty o czerpanie...
Lepiarz Jacek
25.06.2012
Korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form zatrudnienia odnoszą zarówno pracodawcy, jak i...
Paulina Gadomska-Dzięcioł Edyta Dubikowska Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz
25.06.2012
Sąd może zasądzić jako koszta procesu także zwrot wydatków z tytułu dojazdu na rozprawę dla...
Michał Culepa
25.06.2012
1) Przepisy bhp są niejednoznaczne w zakresie uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione...
Maciej Ambroziewicz
25.06.2012
BHP
O tym, w jakie środki ochrony indywidualnej powinien być wyposażony pomocnik spawacza decyduje...
Maciej Ambroziewicz
25.06.2012
BHP
Niedochowanie siedmiodniowego terminu na wniesienie do sądu powództwa od wypowiedzenia umowy o...
Agnieszka Rosa
25.06.2012
Czy dziś w Polsce zapewnia się jakość kwalifikacji uzyskanych poza formalnym systemem edukacji? Czy...
25.06.2012
Rząd kanadyjskiej prowincji Alberta walczy z pracodawcami niewypłacającymi wynagrodzeń. Ci, którzy...
23.06.2012
Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział w sobotę w Gdańsku, że w najbliższych dniach SP...
Pietrzak Robert
23.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Projekt budowlany, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna ma prawo zająć stanowisko przed...
Roman Majer
22.06.2012
BHP