Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała 9 poprawek ze zgłoszonych przez komisje senackie i indywidualnie przez senatorów. Wśród nich znalazła się poprawka zwiększająca o 6 mld zł (do 12 mld) limit pożyczki, którą budżet może udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby było za mało pieniędzy na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Komisja zaproponowała też zwiększenie o 1 mln zł wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy. Senator Kleina powiedział także o poprawkach, które wywołały kontrowersje. Dotyczyły one m.in. zwiększenia o 1 mld zł wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.

W trakcie trwającej kilka godzin dyskusji senatorowie zgłosili liczne poprawki. Podczas głosowania Izba przyjęła 12 z nich.