Chodzi o rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 25 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. Nr 22, poz. 174).
Pierwsze z nich zostało uchylone na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 12), drugie zaś na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 13).