Dnia 1 stycznia br. weszły w życie zmiany załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej...
Jarosław Zasada
17.07.2013
BHP
Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek za sprzeczny z konstytucją przepis, który nie pozwala...
16.07.2013
Kancelaria Prezydenta nie podziela obaw central związkowych wobec nowych przepisów dotyczących...
16.07.2013
Ruchomy czas pracy i elastyczne układanie planu dnia - m.in. z takich udogodnień mogą korzystać...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
16.07.2013
HR
Pijany 43-latek z Jastrzębia Zdroju (Śląskie) został we wtorek zatrzymany w tym mieście z trzema...
PAP
16.07.2013
BHP
Ograniczenie liczby wypadków przy pracy i stworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób starszych...
Kwiatkowska Agata
16.07.2013
Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w czerwcu wzrosło o 2,1 proc. rok do...
16.07.2013
Prawdopodobnie ponad 90 proc. załogi PKP Cargo opowiedziało się w referendum za podjęciem strajku,...
Kalińska Agata
16.07.2013
Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że przepis Karty Nauczyciela zobowiązujący samorządy do...
16.07.2013
Zgodnie z ustawą celami działania istniejącej już od 30 lat instytucji społecznej inspekcji pracy...
Jarosław Zasada
16.07.2013
BHP
Hałas zaliczamy jest do czynników szkodliwych. W związku z tym badanie hałasu powinny wykonywać...
Roman Majer
16.07.2013
BHP
Podczas wtorkowego posiedzenia rząd rozpatrzy projekt rozporządzenia ws. wskaźnika waloryzacji...
16.07.2013
Do końca lipca osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do projektu MENTOR, dzięki któremu mają...
Łozowska Izabela
16.07.2013
HR
Na posiedzeniu 12 lipca br. posłowie przyjęli poprawkę Senatu do uchwalonej 13 czerwca 2013 r....
Weronika Adamczyk
16.07.2013
Rozmowa z Piotrem Mosakiem, psychologiem biznesu, trenerem i terapeutą.
Halina Guryn
16.07.2013
Przedstawiciele pracodawców, po załamaniu się dialogu w ramach Komisji Trójstronnej, zaprosili na...
Musiał Marcin
15.07.2013
Rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając półtora roku temu jako pilny projekt ustawy...
Jędrzejewska Katarzyna
15.07.2013
W czerwcu w woj. śląskim 258 osób straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych; pracodawcy...
Błoński Marek
15.07.2013
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 11 lipca br. uznał, iż nieudzielenie przez policję...
Katarzyna Warecka
15.07.2013
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by dodatkowe środki, które UE...
15.07.2013
Rada Ministrów chce pozostawienia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym...
Kwiatkowska Agata
15.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Od 10 lipca pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia...
Weronika Adamczyk
15.07.2013
W poniedziałek TK zbada, czy rząd naruszył konstytucję, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy...
Jędrzejewska Katarzyna
15.07.2013
Przepisy bhp nie nakładają na podmiot przyjmujący na praktyki obowiązku kierowania na badania...
Maciej Ambroziewicz
13.07.2013
BHP
Lepsza kondycja polskiej gospodarki, większa efektywność urzędów pracy i uelastycznienie rynku...
13.07.2013
HR
Sejm przyjął w piątek pięć poprawek Senatu do ustawy o transporcie kolejowym, określającej nowe...
PAP
13.07.2013
BHP

Na starość czeka nas bieda

Ubezpieczenia społeczne
Choroby, bieda, niepewność tego Polacy spodziewają się po przejściu na emeryturę. Jesteśmy...
Dąbrowski Radosław
13.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy korzystający m.in. ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich będą traktowani...
12.07.2013
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która wprowadza korzystniejsze zapisy przy...
Nocuń Katarzyna
12.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Kilkanaście minut trwało piątkowe posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem tylko dwóch stron:...
12.07.2013