Prawo.pl
Podobne ustawy w przyszłości mogą być uchwalane, prezydent musi mieć jasność w takich sprawach -...
Główczewski Aleksander
20.12.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przypadek Tesco dowodzi, że homogenizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w dużych...
Paweł Berłowski
20.12.2012
Dane za pierwsze miesiące ostatniego kwartału 2012 r. wskazują, że stopa bezrobocia w czwartym...
Dragan Małgorzata
19.12.2012
HR
Pracownicy tyskiej fabryki Fiata otrzymają po 1,9 tys. zł brutto nagrody świątecznej....
Błoński Marek
19.12.2012
Nie cztery miesiące, ale nawet 12 będzie mógł trwać okres rozliczeniowy czasu pracy w...
19.12.2012
Szefowie kolejowych związków zawodowych oczekują do 28 grudnia rozpoczęcia rozmów z udziałem...
Oksiuta Aneta
19.12.2012
Zamiast rezygnować ze współpracy, pracodawca może zaproponować pracownikowi założenie działalności...
19.12.2012
Rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który ma ocenić w środę, czy waloryzacja...
Mackiewicz Anna
19.12.2012
Ubezpieczenia społeczne
To, czy pracownik asekurujący powinien posiadać takie same uprawnienia jak pracownik asekurowany...
Krzysztof Zamajtys
19.12.2012
BHP
Pracodawca, niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia, jest obowiązany konsultować wszystkie...
Maciej Ambroziewicz
19.12.2012
BHP
Koszty zwolnienia etatowego pracownika są w Polsce dwa razy niższe od zachodnioeuropejskiej...
Dąbrowski Radosław
19.12.2012
HR
Władze NSZZ Solidarność sprzeciwiają się planom redukcji zatrudnienia w fabryce Fiat Auto Poland w...
Pietrzak Robert
18.12.2012
Zasady szkolenia oraz pracy maszynistów określa przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt...
18.12.2012
Kompleksowo uregulowane zasady szkolenia kandydatów na maszynistów oraz warunki zdrowotne, jakie...
Krzysztof Sobczak
18.12.2012
BHP
Fiat Auto Poland ma ograniczyć wielkość zwolnień grupowych w tyskiej fabryce o 50 osób i wypłacić...
Błoński Marek
18.12.2012
Trybunał Konstytucyjny ma ocenić w środę, czy waloryzacja kwotowa emerytur i rent w 2012 r. była...
Kasperowicz Maciej
18.12.2012
Ubezpieczenia społeczne
Według badania przeprowadzonego przez firmę OfficeTeam na grupie 500 menedżerów pracujących w...
18.12.2012
W świecie biznesu kobiety odnoszą sukcesy. Zajmują kierownicze stanowiska i są równym partnerem w...
18.12.2012
W dniu 14 grudnia 2012 r. grupa posłów PO wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks...
18.12.2012
Koniec roku to czas wzmożonych zakupów. W samym grudniu sprzedaż detaliczna wzrasta o ponad 20...
18.12.2012
Jak wynika z danych zawartych w statystykach Eurostatu, łatwo zauważyć, że w ciągu 8 lat...
Weronika Adamczyk
18.12.2012
Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Robert Half wynika, że 56 proc.pracowników obserwuje...
18.12.2012
Czy wezwanie sądowe w charakterze świadka do sądu metropolitalnego stanowi uzasadnioną przyczynę...
Jarosław Masłowski
18.12.2012
Czy nieskorzystanie przez pracownika ze skierowania na kontrolne badanie lekarskie może stanowić...
Edward Kołodziejczyk
18.12.2012
BHP
Spowolnienie gospodarcze zmusza część przedsiębiorców do redukcji etatów, które przybierają również...
18.12.2012
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym...
Ewa Drzewiecka
18.12.2012
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej...
Krzysztof Zamajtys
18.12.2012
BHP
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r., z początkiem 2013 r. miesięczne...
18.12.2012
3M to jeden z najbardziej pożądanych pracodawców 2012 w opinii specjalistów i menadżerów w...
17.12.2012
Klub Parlamentarny PO przedstawił projekt poselski nowelizujący Kodeks pracy w zakresie czasu...
17.12.2012