Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca wraz z zespołem powypadkowym w celu dokonania korekty protokołu powypadkowego, z którym zapoznał się i już poszkodowany, który został zatwierdzony przez pracodawcę i przekazany do ZUS, powinien sporządzić dodatkowe wyjaśnienie, z którego będzie wynikać dlaczego doszło do wpisania błędnej daty wypadku. Zespół powypadkowy w wyjaśnieniu powinien oczywiście wskazać również prawidłową datę wypadku poszkodowanej, która powinna być spójna z datą na dokumentacji lekarskiej. Dodatkowe wyjaśnienie może być sporządzone w formie aneksu do konkretnego punktu protokołu powypadkowego w którym doszło do pomyłki. Dodatkowe wyjaśnienie powinno zostać podpisane przez członków zespołu powypadkowego. Pracodawca powinien przygotować pismo przewodnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przesłać na adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na który wcześniej była przesłana dokumentacja powypadkowa z wypadku poszkodowanej osoby.

Zobacz także: Ustalenia protokołu powypadkowego nie są wiążące dla sądu>>

Poniżej przedstawiono przykład aneksu do punktu np. 4. protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Nr XX/RRRR z dnia DD.MM.RRRR r.:
Aneksu do punktu np. 4. protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Nr XX/RRRR z dnia DD.MM.RRRR r.
4. Ustalono następujące okoliczności wypadku:
W tym punkcie należy wpisać wyjaśnienie, z którego będzie wynikać dlaczego doszło do wpisania błędnej daty wypadku.
Podpisy członków zespołu powypadkowego:
1) .................................................................
2) .................................................................

Zobacz także: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.