Kozłowski podkreślił w przesłanym w czwartek oświadczeniu, że "pracownicy parków narodowych są rozgoryczeni brakiem decyzji ministra środowiska Marcina Korolca o podwyższeniu wynagrodzeń dla leśników w 2013 roku". Dodał, że poza pojedynczymi wyjątkami, pensje są zamrożone od pięciu lat.

Przewodniczący Związku zwrócił uwagę na to, że coraz wyraźniej widać dysproporcje w wynagrodzeniach oraz możliwościach finansowych poszczególnych parków narodowych. "To wprowadza złą atmosferę wśród załóg i nie służy ochronie przyrody, a wręcz jej szkodzi" - ocenił.

Rzecznik resortu środowiska Paweł Mikusek powiedział w rozmowie z PAP, że to dyrektorzy parków narodowych podejmują decyzje o zwiększeniu płac. "Kompetencją ministra środowiska jest wybór dyrektora, a nie przyznawanie podwyżek pracownikom parków narodowych. Zgodnie z prawem dyrektorzy na podwyżki mogą przeznaczać pieniądze z oszczędności parku" - wyjaśnił.

Mikusek dodał, że z uwagi na brak podwyżek wynagrodzeń w parkach narodowych, o których mówi przewodniczący Związku, "nie może być także obserwowany trend dotyczący pogłębiania dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi parkami narodowymi".

 

Związkowcy postulują także, by resort środowiska podjął działania zmierzające do połączenia Lasów Państwowych (LP) i parków narodowych. Chodzi o to, by LP mogły wspierać finansowo parki, co zaowocowałoby ujednoliceniem sytemu wynagrodzeń. "Powstrzymałoby to obecny trend w parkach narodowych - pojedynczych podwyżek z pominięciem organizacji związkowych" - dodał Kozłowski. Według Związku parkom górskim, których na to nie stać, powinno się także zrekompensować wydatki na GOPR i TOPR.

Mikusek podkreślił, że ministerstwo nie planuje w najbliższym czasie większych zmian w gospodarce leśnej. "Nie zamierzamy łączyć Lasów Państwowych z parkami narodowymi" - zaznaczył. Rzecznik przypomniał, że LP przeznaczają część środków z funduszu leśnego na wykonywanie zadań w zakresie ochrony przyrody w parkach narodowych. "W 2012 r. było to ok. 8,5 mln zł" - dodał.

Zwrócił też uwagę na to, że kwestie związane z przekazywaniem przez parki pieniędzy na GOPR i TOPR są szczegółowo uregulowane w ustawie z 2011 o ratownictwie w górach. "W ustawie nie przewiduje się rekompensat z tego tytułu" - podkreślił.

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe są osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. W Polsce są 23 parki narodowe.