Prawo.pl
W marcu br. bezrobocie wyniosło 13,5 proc. i było niższe niż wcześniejsze szacunki resortu pracy -...
Weronika Adamczyk
25.04.2014
Senat zgłosił w czwartek kilkadziesiąt poprawek do ustawy dotyczącej drugiej transzy deregulacji...
25.04.2014
Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy oraz zakażeń pielęgniarek są zakłucia, skaleczenia lub...
Edward Kołodziejczyk
25.04.2014
BHP
Pracodawca zatrudnia pracownika, który ma aktualne badania lekarskie na dane stanowisko, z tym że...
Maciej Ambroziewicz
25.04.2014
Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską...
Weronika Adamczyk
24.04.2014
RPO zwrócił się do Ministra Zdrowia ws. nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy...
Weronika Adamczyk
24.04.2014
23 kwietnia 2014 r. prezydent podpisał ustawę, która reguluje jednolicie dla wskazanych w niej...
Weronika Adamczyk
24.04.2014
Sytuacja społeczna Europejczyków wciąż nie daje nadziei na optymizm. Wprawdzie rynek pracy lekko...
24.04.2014
SN na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpoznał...
Marta Schodzińska
24.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wyniesie...
Weronika Adamczyk
24.04.2014
Już po raz szósty najlepsi pracodawcy, wyróżnieni przez NSZZ Solidarność w konkursie Pracodawca...
Jarosław Zasada
24.04.2014
BHP
Kwiecień to miesiąc rozpoczynający nawał rekrutacji do sezonowych prac letnich. Choć do wakacji...
Marta Schodzińska
24.04.2014
Sąd Najwyższy orzekł, że tylko w sytuacji, gdyby zdarzenie zostało spowodowane wyłącznie zawinionym...
Marta Schodzińska
24.04.2014
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zdecydowała w środę o skierowaniu do podkomisji...
23.04.2014
Wpływ pokolenia Y na kształt biznesu widocznie wzrasta. Jego reprezentanci często stanowią wyzwanie...
23.04.2014
Czy kwota dofinansowania zakupu soczewek korekcyjnych dokonywanego na podstawie zaświadczenia...
Magdalena Kostrzewa
23.04.2014
Warunki oraz sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych określa nowe...
Jarosław Zasada
23.04.2014
BHP
Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do ZUS z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek...
Jarosław Zasada
23.04.2014
BHP
Majówka na stałe wpisała się w kalendarz wszystkich Polaków. Co roku każdy pracownik sprawdza na...
Agata Kamińska
22.04.2014
Pracodawca, który otrzymał decyzję stwierdzającą zachorowanie na chorobę zawodową u byłego...
Maciej Ambroziewicz
22.04.2014
BHP
Po zapoznaniu się z opisem badania dotyczącego efektywności praktyk HR w organizacjach HR Index,...
22.04.2014
Zgodnie z przepisami do 20 dnia każdego miesiąca płatnicy muszą opłacić składki na PFRON oraz...
Marta Schodzińska
22.04.2014
W marcu przeciętna płaca wynosiła 4018 złotych brutto, czyli prawie 2900 złotych netto. Oznacza to...
22.04.2014
Wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze mikro,...
22.04.2014
Czy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim (1/2 etatu) i jednocześnie wykonująca pracę (na 1/2...
Joanna Kaleta
21.04.2014
Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników poprawiają ochronę ich praw, regulują środki...
Marta Schodzińska
21.04.2014
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r., I UK 184/13 stwierdził, że okresami pracy...
Marta Schodzińska
21.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W szatniach, umywalniach, pomieszczeniach z natryskami i ustępach należy zapewnić wentylację...
Krzysztof Zamajtys
21.04.2014
BHP
Nowelizacja kodeksu pracy, wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących udzielania urlopów...
21.04.2014
Minimum egzystencji w rodzinie 4-osobowej w 2013 r. to 462,71 zł miesięcznie. Dla osoby samotnej...
Marta Schodzińska
20.04.2014