Prawo.pl
Międzynarodowe Centrum Informacji BHP O działa od 1959 r. w ramach Międzynarodowej Organizacji...
Edward Kołodziejczyk
20.04.2014
BHP
Zgodnie z opublikowanym w październiku 2013 r. programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej...
Edward Kołodziejczyk
20.04.2014
Najwięcej transakcji w e-sklepach odbywa się w poniedziałki, a najmniej w soboty informuje...
19.04.2014
Okres przedświąteczny jest znakomitą okazją do tego, aby zadbać o dobre relacje w firmie lub...
18.04.2014
Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczenia są tylko te lata, gdy ubezpieczony wykonywał...
Jarosław Zasada
18.04.2014
BHP
Spółka zgodnie z ustaleniami układu zbiorowego przewiduje wynagrodzenie za dyżur domowy.Czy...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
18.04.2014
Wolontariat w Polsce nie ma najlepszego wizerunku. Kojarzy się głównie z pracą społeczną, z...
18.04.2014
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przyjął uchwałę wstrzymującą pracę należących do tej spółki kopalń od...
17.04.2014
Z badań przeprowadzonych w styczniu 2014 r. wynika, że zwiększa sięśrednia roczna kwota...
Marta Schodzińska
17.04.2014
Profilowanie, zapisane w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, nie przewiduje profilowania...
17.04.2014
HR
Częściej niż kiedyś Polacy szukają takiego zajęcia, przy którym łatwo im będzie godzić obowiązki...
17.04.2014
Firmy ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników muszą do 30...
Agnieszka Rosa
16.04.2014
Wypalenie zawodowe to syndrom, który dotyka coraz więcej osób. Jest wynikiem chronicznego stresu i...
16.04.2014
Trzynaście central górniczych związków zawodowych zaapelowało do premiera Donalda Tuska o spotkanie...
16.04.2014
Kompania Piwowarska jako lider branży piwowarskiej kładzie nacisk na wysokie standardy w każdej...
Jarosław Zasada
16.04.2014
BHP
Czy jesteśmy przywiązani do swojej pracy na tyle, by nie porzucić jej po wygraniu dużej kwoty...
16.04.2014
Rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa jest opłacany ze środków publicznych, a więc informacja o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2014
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainaugurowała 12. edycję...
Jarosław Zasada
16.04.2014
BHP
Z badania Facility Management Salary Satisfaction Survey, przeprowadzonego przezProperty Talents...
Marta Schodzińska
16.04.2014
Górnicy coraz częściej informują nadzór górniczy o nieprawidłowościach w kopalniach. Wśród...
PAP
16.04.2014
BHP
Trzeba umiejętnie wykorzystać ożywienie na rynku pracy; stąd propozycja Paktu dla pracy - działań...
16.04.2014
HR
Rozszerzenie ustawowego minimalnego poziomu wynagrodzenia na wszystkie prace zarobkowe, również te...
Weronika Adamczyk
16.04.2014
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań...
Jarosław Zasada
16.04.2014
BHP
Czy zakład może wypłacić określoną kwotę pieniędzy z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim...
Paweł Ziółkowski
16.04.2014
W Polsce pracuje ok. 15 proc. osób ze schizofrenią lub zaburzeniami psychicznymi, na Zachodzie - 50...
15.04.2014
We wtorek 14 przedsiębiorców odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikaty Pracodawca Przyjazny...
15.04.2014
Mamy dziś problem nie tylko z zahamowaniem dialogu społecznego, ale też z uruchomieniem go na nowo...
15.04.2014
Przedstawiciele czterech wielkopolskich miast i trzech powiatów podpisali porozumienie dotyczące...
15.04.2014
HR
Działalność ZUS krytykuje ponad połowa (51 proc.) Polaków, dobrze instytucję tę ocenia co trzeci...
15.04.2014
15 kwietnia - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP od...
15.04.2014