Pracownicy pokolenia Y chętnie dzielą się swoimi danymi osobowymi
\

Według badań przeprowadzonych przez firmę PwC, około jedna trzecia pracowników pokolenia Y (36%) chętnie udostępnia swoim pracodawcom dane osobowe.

Raport "Przyszłość pracy: podróż do 2022" opiera się na międzynarodowej ankiecie 10.000 pracowników - w tym 2000 z Wielkiej Brytanii oraz 500 specjalistów z zakresu HR.

Raport sugeruje także, że młodsi pracownicy są bardziej skłonni do kontaktów ze współpracownikami poza godzinami pracy. Prawie dwie trzecie respondentów (64%) stwierdziło, że byliby zadowoleni, gdyby przyczyniło się to również do zabezpieczenia ich miejsc pracy. Podobne zdanie wyraziło 59% pracowników z innych pokoleń.

Z badanych 500 specjalistów HR 58% twierdzi, że przygotowują się do wdrożenia opartych na technologii praktyk w miejscu pracy. Dalsze 25% potwierdza, że już wprowadziło zmiany.

Doradca HR w PwC Anthony Bruce uważa, że młodsze pokolenie chętniej dzieli się wiedzą o sobie, ale oczekuje czegoś w zamian: "Pokolenie Y często udostępnia swoje dane osobowe w codziennym życiu, więc nic dziwnego, że robią to również w pracy. Jednak z drugiej strony, oczekują od pracodawcy dostosowania miejsc i systemów pracy do ich potrzeb."

58% z badanych 500 specjalistów HR twierdzi, że przygotowują się do wdrożenia opartych na technologii praktyk w miejscu pracy. Dalsze 25% potwierdza, że już wprowadziło zmiany.

Źródło: www.hrmagazine.co.uk, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.